TÜRKLERDE DİN

0
259

Hits: 19

Medyaturan_din_01 

Türkler İslamiyeti kabul ederek önce kültürel öğelerini ve sonra isimleri ile dillerini unuttular adeta yaşanan bu süreç Arap ve Fars hayranlığına duyulan sempati ile Türk dilini asimile ederek Günümüze kadar süre geldi. Tarihte bu sürece karşı koyan Cengiz han halen Araplar tarafından sevilmemektedir. Zira İslama davet için Cengiz han ile Arap heyeti arasında geçen diyalog aynen şöyledir;

  —Hanlar Hanı Cengiz Han, sizi İslama davet için geldik

  —İslam dediğiniz nedir?

 —Yüce peygamberimiz Muhammed Mustafa aracılığıyla tüm insanlara tebliğ edilen dindir.

  —Peygamber dediğiniz nedir?

 —Yerlerin göklerin yaratıcısının yeryüzündeki seçilmiş temsilcisi.

—Olabilir. Tengri’nin buradaki temsilcisi de benim.

—Ama size bir kitap indirilmedi. Peygamberimize Kur’an indirildi.

—Kitabınızda ne yazıyor özetle?

Araplar ihlâs suresini okurlar.

Cengiz han, surenin tercümesini ister.

—De ki: O Allah, birdir. Allah, hiç bir şeye muhtaç değildir, her şey O’na muhtaçtır. O, doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir.”

Bunun üzerine Cengiz han bir kahkaha atar ve şöyle der:

—Siz bunları daha yeni mi öğreniyorsunuz? Biz bin yıldan beri bilir ve uygularız. Buyrun gidebilirsiniz!

 Evet, Hanlar hanı Cengiz Han bu sözleri sarf ederken tek tanrılı olan Gök tanrı dinine inanıyor ve İslamla benzerliğinden dolayı İslamiyeti kabulde gecikmemişlerdir. Burada okurlarımıza Bir gerçeğin altını çizerek belirtelim ki; Fatiha suresi Yüce kitap Kuran’ı Kerimde yazılı olan Fatiha suresi İle MÖ.800. lü yıllarda yaşanan Gök tanrı dinindeki Sure bire, bir örtüşmektedir İşte Gök tanrı dinindeki Fatiha suresi: AYAĞ ULUĞ ve İÇÜ-APA ADI İLE Ayağ uluğ ve ılığ olarak Yargı günü iyesi ve Alkuların Ök’ü olan İçü Apaya bükem! Yükündüğümüz yalnız sensin, Omug ettiğimiz, yalnız sensin, Bizi, senin öfkene uğrayanların değil, Yoldan çıkmış olanların değil, Senin ınançıvın olanların yoluna,Doğru yola uduzla.

   Bu sözlerimizle İslama olan İnancımızın zayıf olabileceğini veya inançsız olabileceğimizi düşünebilirler ancak burada Onlara vereceğimiz cevap şudur biz bağlı olduğumuz dinin kendisine ve yazılı olan kutsal metinlerine Elhamdülillah inanıyoruz. Bundan şüpheleriniz olmasın Biz sadece Arap kültüründen etkilenerek Mezheplere bölünmenin yanlış olduğunu, bölücü bir din kültürünün öğesi olmayı kabul etmiyoruz. Zira Biz Bir Milletiz ve aynı Atababanın Uzantısıyız. Bu nedenle Türklük şuuru bu bölünmeyi kabul etmemektedir. Bizde Araplarda olduğu gibi kadın toplumdan kara peçe ile soyutlanmamış Bizzat toplumunun asli unsuru olmuştur. Kız çocukları, küçük yaşta evlendirilmemiştir.   

       turanmedya_002Türkler İslamiyeti kabul ederek önce kültürlerini sonra isim ve dillerini unut tular. İslami yetin etkisi ile asimile oldu lar. Arap ve Fars dili öz Türkçemizi yok etti. Arap ve Acemle rin şeytani ve haramiliği içimize yerleşti kurtulma şansımızda yok. Bu günkü rüşvet ve yolsuzlukların altında Arap ve Acem kültürü yatmaktadır.

 

CEVAP VER


*

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield