TURAN MANİFESTOSUNUN (ESASLARI)

1
292
turanmedya

Hits: 13

cropped-ttb-1.jpg

TURAN NEDİR: Turan sözcüğü, Turlar, yani Türkler demek olduğu için, yalnızca Türkleri içine alan bir birliğin adıdır. Öyleyse Turan sözcüğünü bütün Türk kollarını içine alan büyük Türk ülkesi için kullanmamız gerekir.(1)  şeklinde yapılan genel bir tanımlama doğru bir tanımlamadır. Bu bütünlüğün bir araya gelerek sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi için temel dinamikleri şunlar olmalıdır.

      MİLLET UNSURU; Yukarıda da belirtildiği gibi Turan Ortak kökene sahip milletlerin teşekkülünden oluşan ve adına Türk toplulukları tanımlaması getirilen bir birlikteliktir. Ata babaları ortak topluluklardır. Bu toplulukların değerleride ortaktır. Günümüzde Hun Türklerinin atası olan Atilla, Moğolların atası olan Cengizhan, Selçuklunun, Osmanlının atası olan Oğuzlar… Vb hepsi bir ağacın dünya coğrafyasına yayılmış dallarıdır. Hepsinin kökeni Türk tür. Önemli olan husus bu kökende birleşerek atalarımızın değerlerini yüceltmektir. Millet olarak dalların isim farklılığı önemli değildir.

     DİN UNSURU: Türk toplulukları tarihin her döneminde statik olarak durağan bir millet olmamıştır. Aksine Göçebe topluluklar oldukları için sürekli dinamik ve yayılmacı bir yapıya sahip olmuşlardır. Bu dinamik yapı içerisinde devlet kavramını esas alarak Ona baba sıfatıyla varlığının temel koşulu olarak kabul etmişlerdir. Devingen bir yapıya sahip olan Türkler dünya coğrafyasında birçoğu eski inanç kültleri ile kabul ettikleri dinlerin inançlarını sentezlemiştir. Bir çoğuda din ile birlikte Arap, İbrani gibi Ortadoğu milletlerinin kültürlerinden etkilenmişlerdir. Günümüzde Türk İslam toplulukları olduğu gibi, Hıristiyan, Musevi, Budist, Şaman… Vb çeşitli dinlere mensup Türk toplulukları mevcuttur. Bu anlamda Din ayrıştırıcı bir unsur değil aynı atanın çocukları için birer zenginliktir. Dini ne olursa olsun Turan halkı kardeştir.

   DİL UNSURU: Turan coğrafyasında yaşayan Türk topluluklarının ata kökenlerinden gelen göçebe kültürü zaman içerisinde farklılıklar göstermişse de temelde benzerlikleri yönüyle aynıdır. Bir kazak dilinde Büyük anneye Kart ana denmesi ile oğuz dilinde büyük anne denmesi aynı anlamı ifade etmektedir. Önemli olan bu ve daha farklı sözcük yapıları değil Turanda birlik olması adına Dil bilimcilerimizin bir araya gelerek Ortak Turan Dilini ve bu Dili Göktürk alfabesine adapte ederek tam anlamıyla Milli dil ve alfabenin çıkarılması yönünde adım atmalıdırlar. Unutmayalım ki Bering boğazını geçen atalarımızın torunları olan Kızılderili Türklerin dahi kullandıkları dilin içerisinde 300 kelime Türkçe olması Dil kökenlerimizin ortak olduğunun göstermektedir.

     TARİHİ UNSURU: Ataları ortak olan bu milletlerin tarihte kazandıkları zaferler ve kurdukları devletlerle asırları kayıt altına alarak, gelecek nesillerine utanç duyacakları bir tarih yerine övünç duyacakları tarihi yazarak miras bırakmışlardır. Bu nedenle Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN Ne mutlu Türküm diyene sözü anlamlı ve manidardır. Türk olmak Tarihine sahip çıkmakla ve o tarihi yaşatmakla mümkün olacaktır.

        KÜLTÜR UNSURU: Bilindiği üzere kültür kavramı; Bir toplumun duyuş ve düşünüş birliğini oluşturan, gelenek durumundaki her türlü yaşayış, düşünce ve sanat varlıklarının toplamıdır. Turanda ortak kültürel kavramlar araştırılarak geçmişten günümüze kadar var olan gelenek görenek ve etik değerler ortaya konacaktır Konacak olan bu kültürel değerler etkinliklerle desteklenerek halkımızın sosyal dokusuna kadar işlemesi sağlanacaktır.

  DEVLET UNSURU: Günümüzde Macaristan, Azerbaycan, Özbekistan, Gagavuz ya, Yakutistan, Kırgızistan, Kazakistan… Vb Türk devletleri mevcuttur. Fakat Unutmayalımki bunların ortak tek adı vardır Türk Milleti ve yaşadıkları Coğrafyaya ise Turan Coğrafyası denmektedir. Bu anlamda çok geniş bir aile yapısına ve coğrafyasına sahip bu milletin Kurduğu devletler övünç kaynağımız olmalı, Onlara yapılacak bir saldırıyı kendi toprağına yapılmış olarak görüp, kandaşlarına sahip çıkmak her Türkün görevi olmalıdır. Gerekirse kardeşlerinin saflarında canını vermelidir. Türkün her bir karış toprağı canından daha azizdir.

      BİRLİK VE BERABERLİK UNSURU: Türkün Ruhu tanrı dağlarında vücut buldu. Bu anlamda geldiğimiz coğrafya olan tanrı dağları hepimizin ortak değeridir. Bu nedenle her yıl belirli bir tarihte Tanrı Dağlarında Atilla’nın torunlarının örnek kurultayı gibi daha büyük Kurultayın Toyun Tanrı dağlarında gerçekleştirilerek nereden geldiğimiz hususunda Milli Türk bilincinin oluşturulması sağlanmalıdır. Bu birlik ve beraberlik; Eğitimde, sanayide, ekonomide, bilimde ve her alanda gerçekleştirilerek Muasır medeniyet örneği tüm dünyaya gösterilmelidir. Turan bayrağı tek fakat yaşayan devletlerin bayrağı için birleştirici unsur şeklinde düzenlenmelidir.

 COĞRAFYA UNSURU: Coğrafya bir bütün olarak düşünülmeli ve buna göre hareket edilmelidir. Turan bir kıta ise bu kıtanın devletleri hangi adla anılırsa anılsın coğrafyanın bir parçası olarak görülecek ve Her Türk bireyi bu coğrafyaları ortak canından aziz bilerek koruyup kollayacaktır. Ve bunla mükellef olacaktır. Coğrafya bütünlüğü için gerekirse ortak savunma güçleri Turan ordusu adı altında tek bir çatıda toplanmalıdır. Geleceğe güvenle bakmak ve Türk adının yaşamasını sağlamak amaç olmalıdır.

 IRK UNSURU: Turan ülküsü kesinlikle Faşizmi örnek alacak bir milliyetçiliğe karşıdır. Ancak Irk olarak Kendisini Türk adleden Her birey Türk’tür. Bu şartlar bellidir Kandaşlarına manevi bağlarla bağlı olmayı gerektirir. Coğrafya içerisinde gerek siyasi gerek din, … Vb bölünmelere yol açacak her yapı yok edilmelidir. Yaşasın Irkımım Turan Ülküsü sözü birlik ve beraberliğin temel taşı olarak kabul edilecektir.

 10. ADALET UNSURU;  Turan Coğrafyasında eski Türk gelenek ve Görenekleri ile etik değerler araştırılarak ortak ilkelerde birleşilmeli ve Oluşturulacak ortak kurum ve kuruluşlar ile idari yapılar tesis edilmelidir.

1 YORUM

CEVAP VER


*

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield