ÖZ TÜRK’ÜN TURAN RUHU

Macaristan için Batı Türkiye denilebileceği gibi Türkiye içinde Doğu Macaristan demek Turan Coğrafyasının bütünlüğünü ifade eder. Türk Milleti olarak ata babamız olan Ulu Başbuğ Atilla, Bizler için neyi ifade ediyorsa Bir Oğuz handa Macar kandaşlar için aynı değerleri ifade etmektedir.

0
292
ÖZLENEN ÜLKÜ GERÇEK OLDU

Hits: 49

TURANIN GÜZİDE İNSANI GABAR VONA
TURANIN GÜZİDE İNSANI GABAR VONA

Turan fikriyatı büyük hizmetleri olan Kandaş Macaristan tarihinde Türk lük şuuru daima canlı tutulmuştur. Bu nedenle Macaristan için Batı Türkiye denilebileceği gibi Türkiye içinde Doğu Macaristan demek Turan Coğrafyasının bütünlüğünü ifade eder. Türk Milleti olarak ata babamız olan Ulu Başbuğ Atilla, Bizler için neyi ifade ediyorsa Bir Oğuz handa Macar kandaşlar için aynı değerleri ifade etmektedir.

 

KANDAŞINA SAHİP ÇIKTIĞI İÇİN KENDİSİNE TURAN DÜNYASI ADINA MİNNETTARIZ
KANDAŞINA SAHİP ÇIKTIĞI İÇİN KENDİSİNE TURAN DÜNYASI ADINA MİNNETTARIZ

  Bizanslar tarafından 1071 de Gönderilen Kutsal Macar tacında Türklerin Kralı Geza ifadesi kullanıl mıştır. Yine Bizans İmpara toru 8. Constantine Porphyrogenitus’ un, 948–952 arasında yazdığı eserinde Macar milletini oluşturan Arpad için “Türklerin büyük prensi” denilmiş; Macarlar için “Türk”, Macarların yaşadığı topraklardan için de “Türkiye” ifadesi kullanılmıştır. Hunların karpat havzasına yerleşmeden önceki zamanlarda 500 adet Türkçe kelime kullanmaları Buna tanıklık etmektedir. Macar efsanelerinde Hun ve Macarların 13 yüzyılda birlikteliği dile getirilerek Hunor ve Magor olarak bilinen efsanede Hunların ve Macarların kökenlerinin Hunor ve Magor isimli iki kardeşten süregeldiği belirtilmektedir. Macar Top ustası Ünlü Urban üstadın yaptığı toplar ile Fatih Sultan Mehmet Han Fatih ünvanını almıştır. Yine Fatih Sultan Mehmet, Hunyadi Yanoş’un öldüğünü duyduğunda “Ne garip bir duygu içindeyim. Hasmımın öldüğüne üzülüyorum” demişti. İşte Türk milletinin mertliği böylesine yüksekti. Mohaç meydan Muharebesini kazandıktan sonra dahi Macarların yönetimine karışılmamıştır.

ÖZLENEN ÜLKÜ GERÇEK OLDU
ÖZLENEN ÜLKÜ GERÇEK OLDU

Karlofça Anlaşmasının görüşmelerinde Avusturyalılar ısrarla Tökeli İmrenin kendilerine teslim edilmesini istediler. Osmanlı devleti tüm baskılara göğüs gererek Tökeli İmre’yi teslim etmedi. Tökeli İmre, 1705 yılında ölünceye kadar İzmit’te yaşadı. Mührünün üzerine “Kral-ı Orta Macar’ım ki namım Tökeli İmre, Mûin-i Âli Osman’ım daim hâzırım emre” yazdıran bu kahraman Macar evladı Türklerin kalbinde özel bir yere sahiptir. Türk milletinin Macar hürriyet savaşlarına ve liderlerine karşı gösterdiği sevgi; Imre Thököly, II. Ferenc Rákóczi, Lajos  Kossuth ve arkadaşlarına yaptığı yardım, Türk-Macar kardeşliğinin en güzel örneğidir.  Minorsky, 1839 tarihinde Turan teriminin “Büyük Türk Yurdu” anlamına gelmek üzere Macarlarca kullanıldığını belirtmektedir.

HUGOR VE MAGOR EFSANESİ
HUGOR VE MAGOR EFSANESİ

Turan asıllı milletler üzerine çalışan Finli Profesör Mathias Alexander Castren (1813-1852)’in ortaya çıkardığı ilmî bulgular, Turancılık akımının doğmasına büyük katkı yapmıştır. Turancılık düşün cesinin kurucusu olarak Mathias Alexander Castren’i saygıyla anıyorum. Macarlar 1848 yılında bağımsızlık isteğiyle Avusturya’ya karşı ayaklandığında, Avusturya çok kan döktü. Macar milliyetçileri Osmanlı topraklarına sığındılar. Avusturya, Osmanlı devletinden Macar mültecileri teslim etmesini istediğinde Osmanlı İmparatoru Abdülmecit’in “Her bir Macar için, elli bin Osmanlı kanı döker, yine de iade etmem”   şeklindeki tavrı sadece günümüzde değil; yarınlarda da hatırlanacaktır.

FATİH SULTAN MEHMET HAN HAZRETLERİ
FATİH SULTAN MEHMET HAN HAZRETLERİ

Osmanlı vatandaşı olan Macarlar,  Osmanlı devletinin modernleşme sürecini hızlandırmışlardır. Macarla rın çoğu Osmanlı ordusuna katıl mış, ortak düşman olarak gördükleri Ruslara ve Avusturya’ya karşı yapılan savaşlara katılmışlar, 1850’de Halep’te isyan eden Araplara karşı bile Osmanlı ordusunun askerleri olarak savaşmışlardır.1876 Osmanlı-Sırp Savaşı ve 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Macarlar, Rusların aleyhinde yürüyüş ve gösteriler yapmıştır. Ayrıca Türk Ordusu içinde yardımlar toplamışlardır.1876 Osmanlı-Sırp Savaşı sırasında Macar halkı, Türk askerlerinin muzafferiyeti için duacı olmuşlardır. Pek çok tarihi kayıt, Macar gençlerinin Osmanlıların saflarında Sırplara karşı savaşmak istediklerini, bazı Macar doktorların Türk ordusuna yardımda bulunmak için Budapeşte’deki Osmanlı elçisinden  Osmanlı Pasaportuistediklerini belirtmektedir. Öyle ki Macar şehirleri Türklere yardım yapmakta birbirleriyle yarışmıştır. Türklerden maddi ve manevi yardımlarını esirgememişlerdir. Türk ulusu adına Macarların düzenledikleri Türk dostu gösteriler zamanla bütün Macaristan’a yayılmıştır. Savaş sırasında Osmanlı devletine saldırmak istedikleri zaman, Macar gençliği Budapeşte sokaklarında Türkler lehinde gösteriler yapmıştır. Yine bu sırada büyük Macar şairi Arany Janos,  “Plevne” adlı  şiirinde Ruslara karşı Plevne’yi savunan kahramanları (yani Türk askerlerini)  şöyle övmüştü :

“İleri, ileri, zafere doğru!

Bu büyük savaş gümbürtüsünden 

Daha ulu, daha güçlü ses veren 

Bir kopuz bulunur mu?

Dün tüm Avrupa’yı titreten Kılıç

Bugün bu kıtanın baş derdi devden 

Kurtaracaktır onu.

Budunların erkinliği adına 

Elinde tuttuğu şanlı bayrağa…

En büyük şeref dileği inan

Dökülür Macar dudaklarından.”  

 Macar şairi Sándor Petöfi, “Nemzeti Dal” adlı şiirinde

“Kalk Macar! Yurt seni çağırıyor

Bugün vakit, yarın geç

Tutsak mı yaşayacağız, özgür mü?

Sorun bu. Karar ver, seç!

Diyordu.

Siz yurdunuza geldiniz Sayın Gabor

Macar şair Zempléni Árpád “Kelete Magyar” şiirinde şöyle demişti:

 “Doğuya Macar,

Doğuya bak!

Şerefli büyük akrabanı

Orada bulacaksın…

 

CEVAP VER


*

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield