MEDYATURAN GÜVENİLİR FİRMALAR

Medya turan olarak bir ilki gerçekleştirme çabası içerisindeyiz. Özellikle Son dönemlerde dolandırıcıların sahte adreslerle işyeri açarak kendilerine başvuruda bulunan vatandaşları dolandırmaları sonrasında mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız için Güvenilir firmalar adı altında Firmaların tanıtımları yapılacaktır.

0
335

Hits: 52

GÜVENİLİR FİRMALAR

Medya turan olarak bir ilki gerçekleştirme çabası içerisindeyiz. Özellikle Son dönemlerde dolandırıcıların sahte adreslerle işyeri açarak kendilerine başvuruda bulunan vatandaşları dolandırmaları sonrasında mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız için Güvenilir firmalar adı altında Firmaların tanıtımları yapılacaktır. Site portalımıza kayıt yapacak olan firmaların araştırmaları yapılırken Öncelikle Medya Turan olarak bir dizi prosedürü yerine getirmesi kaydıyla firmaların tanıtımları yapılacaktır. Firmalar hakkında yapılacak araştırma ve kayıt işlemlerindeki uygulamalar belirtilen meslek başlıklarına göre şu şekilde sıralanacaktır.

1. EMLAK FİRMALARI                    :  Öncelikli olarak Emlak firmasının Reklam verebilmesi için aşağıdaki kriterleri yerine getirmesi gerekmektedir.  Buna göre;

 • Öncelikle Kurulmuş emlak firmasının Vergi mükellefi olması ve Vergi levhasının aslının veya aslının fotokopisidir şeklinde beyan edilmesi gerekmektedir
 • Kurulan emlak Firmasının Bulunduğu ilde Mutlaka Emlakçılar Odasına kayıtlı olması ve bu belgeyi iş yerinde bulundurması gerekmekle birlikte ibrazı şarttır.
 • Büroda tutulan kayıtların Resmi olarak Odadan kaşelenmiş olması veya noter sür küslü olması gerekmekle birlikte tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Emlak firmasını işleten işletmecinin kurs ve yeterlilik belgelerinin bulunması ve tarafımıza ibrazı gerekmektedir. Ek olarak çalışanlarında emlak kurs belgeleri yâda yüksek öğrenim belgeleri ibraz edilmelidir.
 •  Firmada resmi olarak çalışan pazarlama ve tanıtım elemanlarının kimlikleri ve emlak firma personeli olduklarını ibraz eden kimlik kartlarının bulunması
 • Firmada çalışanların geçmişte herhangi bir şekilde süfli işlerde bulunmamış olması
 • Firmanın kaç yıllık olduğu, kurumsal olarak çalıştığı pazarlama web sitelerinin adreslerini veya üyeliklerini ibraz eden belgelerinin bulunması,
 • Firma Özgeçmişi, ciroları ve muhasebe kayıtlarını ibraz eden tanıtım yazısının tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir. Firmadan şikâyetler yorumlar bölümünden alınarak araştırılır ve olayın gerçekliği doğrulandığında yapılan ödeme ücreti geçersiz kılınarak sitemizden kaydı çıkartılır.
GÜVENLİ FİRMALAR

2. TEMİZLİK HİZMETİ VEREN FİRMALAR               : Temizlik firmalarının yerine getirmesi gerekli şartlar aşağıya sıralanmıştır.

 • İşletme sahibinin Mutlaka vergi mükellefi olması ve belgesini tarafımıza ibraz etmesi şarttır.
 • İşletmede çalışan personelin Maaşlı veya geçicide olsa sigorta kayıtlarının yapılıp yapılmadığı
 • Kadrolu olarak çalışanların İş güvenliği eğitimi alıp almadıkları
 • Gerek İşletme sahibi ve gerekse çalışanların Hijyen ve temizlik kursu alıp almadıkları aldıysalar belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
 • Kadrolu olarak çalışanların portör muayenelerine ait kayıtlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.
 • Temizlik firmaları müşteri sözleşme belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
 • Temizlik malzemelerinin bilindik firmalardan ve sağlığa uygun CE belgelerinin olup olmadığını ibraz eden fatura kayıtlarının fotokopisini ibraz etmelidirler
 • Muhasebe kayıtlarından en az bir yıllık kayıtlarında vukuatsız olduğunu bildiren belgesinin Muhasebe Firmasından alarak ibraz etmesi gerekir.
 • İSO TSE Belgeleri varsa ibraz etmeleri gerekir.
 • Firmanın adres bilgilerinin Geçici büro, olmaması, bir mahalde yerleşik olması ve telefon kayıtlarından ulaşılabilmesi gerekmektedir
 • Varsa web sitesi mail adresi vb bilgileri ibraz etmesi gerekmektedir.
 • Firmaların özgeçmişi ile ve tanıtımlarının yapılacağı röportaj ve özet bilgiler sitede yayınlanacaktır.

3. GIDA FİRMALARI                        : Gıda işiyle uğraşan Üretici firmalar, kooperatifler, restoranlar, cafeler, çay bahçeleri, piknik ve mesire alanları ile ilgili olarak;   

 • Gıda üreticilerinin, öncelikli olarak vergi levhalarını kooperatifler, restoranılar, cafeler, çay bahçeleri, piknik ve mesire alanları… Vs İbraz etmeleri Belediyeden iş yeri açma ruhsatları ve iş yerlerinin tan adreslerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
 • Yine bu firmaların Gıda ve tarım bakanlığının şartlarına uygun olarak üretim yapma izin ve belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
 • Çalışanlarının portör muayenelerini ve SSK kayıtlarını ibraz etmeleri
 • Kurs ve yeterlilik belgelerini ibraz etmeleri iş güvenlik eğitimlerini almış olmaları ve bu belgeleri ibraz etmeleri
 • Firmanın en az bir yıllık muhasebe kayıtlarında vukuat olmadığını Muhasebecilerinden alınacak belge ile ibraz etmeleri
 •  Varsa İSO TSE marka tescil belgelerinin fotokopisini ibraz etmeleri gerekmektedir
 • Firmanın Hizmetleri üretim şartları ile ilgili bilgileri içeren özgeçmiş raporu mülakatla alınarak tanıtım yazılarına ekleneceğinden yanlış beyan ve bilgi firma sahibine aittir
 • Varsa çalışan mühendislerin belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir

4.  ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI: Özel sağlık kuruluşları ile ilgili belgeler:

 • Öncelikle vergi mükellefi olarak vergi levhalarını ibraz etmeleri
 • Sağlık bakanlığından işyeri açma belgesi, Belediyeden alınan Ruhsat ve hastane hakkında Marka tescil İSO, TSE belgeleri ile Doktor ve yardımcı Sağlık personelinin Öğrenim belgeleri
 • Temizlik ve diğer hizmetlerde çalışan personellerin portör muayeneleri,
 • SSK kayıtları ve iş güvenliği eğitimi aldıklarına dair belgeler
 • Temizlik ve hizmetlerin denetim raporları
 • Sağlık kuruluşunun Muhasebeciden en az bir yıllık kayıtlarında vukuat olup olmadığı
 • Kullanılan malzemelerin sağlık yönergesine uygun olup olmadığını tespit amaçlı fatura bilgileri
 • Sağlık kuruluşunun kapasitesi ve verilen hizmetlerle ilgili olarak firmanın özgeçmiş raporu,
 •  İsteğe bağlı olarak düzenledikleri sağlık paket kampanyalarıyla ilgili bilgi leri ibraz etmeleri gerekmektedir.
Medya turan olarak bir ilki gerçekleştirme çabası içerisindeyiz. Özellikle Son dönemlerde dolandırıcıların sahte adreslerle işyeri açarak kendilerine başvuruda bulunan vatandaşları dolandırmaları sonrasında mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız için Güvenilir firmalar adı altında Firmaların tanıtımları yapılacaktır.
GÜVENLİ FİRMALARDA ARANAN KRİTERLER

5. BAKIM ONARIM TAMİR SERVİSLERİ   : Bakım Onarım ve tamir hizmetleri veren firmaların ibraz edecekleri belgeler aşağıda sıralanmıştır.

 • Vergi mükellefi firmalar olmak kaydıyla vergi levhalarını ibraz etmeleri gerekmektedir
 • İşyeri bilgileri tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmelidir.
 • Usta kalfa veya işçilerin alanlarına ait kurs ve öğrenim belgeleri ibraz edilmelidir
 • Dernek veya oda kayıtlarına ait belgeleri ibraz etmeleri gerekir.
 • İş güvenliği eğitim belgesi almaları, portör muayene belgeleri, SSK belgelerini ibraz etmelidirler
 • Müşteri kayıtları ve verilen hizmetler ve kampanyalara yönelik özgeçmiş raporlarının mülakat yoluyla alınacağından verilen bilgilerden işletme sahibi sorumlu olacaktır

6. GÜVENLİK FİRMALARI             : Güvenlik firmaları ile ilgili istenilen bilgi ve belgeler aşağıya çıkartılmıştır.

 • Güvenlik firması sahibinin yeterlilik belgesi ve vergi mükellefi olduğuna dair belgesinin ibrazı
 • Çalışanlarının Güvenlik kurs ve eğitim alıp almadıkları
 • Portör muayeneleri, SSK kayıtları ve iş güvenliği eğitimi aldıklarına dair belge
 •  Önemli İş bitirme belge ve referanslarına dair belgeler
 • Marka tescili, İSO, TSE belgeleri varsa ibraz etmeleri,
 • Muhasebe kayıtlarında en az bir yıllık vukuatının olup olmadığına dair muhasebeden alınacak belge
 • Çalışma sistemleri verilen hizmetler ve güvenlik paketleri ile ilgili bilgiler Firma öz geçmiş raporunda belirtilecektir.

7. İNŞAAT FİRMALARI                                   :  İnşaat firmalarının ibraz edecekleri belgeler aşağıya çıkartılmıştır buna göre:

 • Firmanın vergi levhasını ibraz etmesi gerekmektedir.
 • Firmanın referansları yaptıkları binalar hakkında alınmış yapı denetim belgeleri
 • Tapu teslim şartlarını belirtir belgeler
 • İş güvenliği, portör muayeneleri ve SSK kayıtları
 • Marka tescili İSO ve TSE ile yapı denetim belge fotokopileri,
 • Satışlarla ilgili taahhütnameler, iş bitirme belgeleri, oda kayıtları, ibraz edilmelidir.
 • Satışta müşterilere sunulan kampanya paketleri verilen taahhütler ve firmanın güvence olarak sunduğu şartlar hakkında yazılacak hususlar özgeçmiş raporlarında belirtilmesi gerekmektedir.

8. ELEKTRONİK HIRDAVAT GİYİM TEKSTİL AHŞAP MOBİLYA FİRMALARI: Bu Tür firmalardan istenilen bilgi ve belgeler sırasıyla şunlardır.;

 • Vergi levhası
 • İşletmede çalışanların İş Güvenliği, SSK ve portör muayeneleri
 • Sattıkları ürünlerde verdikleri garanti süreleri
 • İş yeri adresleri şubeler dâhil
 • İSO TSE ve marka tescil belgeleri, oda kayıtları
 • En az bir yıllık vergi kayıtlarında vukuatlarının olmadığına dair Muhasebeden alacakları belge
 •  Firmanın detaylı özgeçmiş raporu röportaj esnasında sorulan sorulara verilecek cevaplar dâhilinde hazırlanmakta olup verilen bilgilerden firma sahibi sorumludur.
 • Kampanya paketleri detaylı olarak

9. OTELLER VE TURİSTİK TESİSLER            :  İlgili işletmelerin reklamlarının verilebilmesi için talep edilen belgeler:

 • Otellerin vergi levhası ve Oda kayıtları
 • Turizm bakanlığından aldıkları belgeler
 • İSO,TSE ve marka tescil belgeleri,
 • Belediyeden alınan ruhsatlar
 • İş güvenliği eğitimi iş güvenliği talimatlarının olup olmadığına dair levhalar
 • Hizmet paketleri  ve kampanyaları
 • Gıda yönergesine uygunluk belgeleri
 • Çalışanların portör muayeneleri
 • Firmanın Özgeçmişi ile ilgili detaylı yazı
 • En sz 1 Yıllık muhasebe kayıtlarında vukuat olup olmadığına dair Muhasebeden onaylı yazı

10. ÖZEL YURTLAR                          : Özel yurtlardan istenilen bilgi ve belgeler aşağıya çıkartılmıştır.

 • Vergi levhası ve Belediyeden alınmış ruhsat
 • Çalışanlara ait SSK portör muayeneleri, iş güvenliği eğitimi varsa alanlarında aldıkları kurs belgeleri
 • Yemeklerin gıda yönergesine uygun olup olmadığı
 • Temizlik ve bakım hizmetlerinde çalışanlara yönelik talimatların olup olmadığı
 • Yurdun hakkında en az 1 yıllık vergi kayıtlarında vukuatlarının olmadığına dair yazının muhasebeden alınarak ibraz edilmesi
 • Yurt hizmetleri, hakkında detaylı bilgi içeren özgeçmiş raporu ile ilgili sorulacak olan sorulara verilen cevaplardan İşletme sahibi sorumlu olacaktır
 • Hizmet ve kampanyalar hakkında detaylı bilgiler
 • Varsa İSO, TSE ve marka tescil belgelerini ibraz edeceklerdir.

11. TAŞIMACILIK NAKLİYE VE KARGO HİZMETLERİ          :  Bu Hizmetleri veren firmaların ibraz edecekleri belgeler

 • Vergi levhası belediyeden alınan ruhsat
 • Araç sayısı ve bunlara ait firma kayıtları
 • Servis Hizmeti ve taşımacı nakliyecilerin Sigorta kayıtları
 • Servislerde çalışan personelin kimlikleri ile yeterlilik belgeleri
 • TSE, İSO ve Marka tescil belgeleri,
 • İş güvenliği, İş güvenliğine ait eğitim belgeleri, Portör muayeneleri ve SSK kayıtları
 • Sözleşme ve hizmet belgeleri
 • Firma ile ilgili en az 1 Yıllık Muhasebe kayıtlarında vukuat olmadığına dair muhasebeden alınacak belge
 • Firma hizmetleri hakkında detaylı özgeçmiş raporu hizmet paketleri ile ilgili olarak sorulacak röportaj da alınan bilgilerden dolayı işletme sahibi sorumludur.

Çıkacak Diğer iş kollarında da bu tip belgeler istenecektir.  Her sektör için ayrılan sayfada reklam veren firmalar  Yorumlar bölümünde aldıkları olumlu yada olumsuz görüşler doğrultusunda değerlendirmeye alınarak olumsuzlukların dan dolayı reklamları tek taraflı fesh edilecektir.

CEVAP VER


*

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield