KURAN ‘İ YORUMLA ATATÜRK ÜN DOĞUM GÜNÜ

Ulu Önder Atatürk’ün doğum tarihi olan 1881 yılı hakkındaki hesaplamalar dikkatimi çekti. Doğum tarihinin her iki basamaklar toplamının (9) olması şöyle ki; 1+8=9 yine 8+1=9 her ikisinin yan, yana getirilmesinden ise 99 rakamının elde edilmesi

0
483
SENİ SONSUZA KADAR RAHMETLE ANACAĞIZ ATAM

Hits: 47

DÜNYANIN EN VERİMLİ SEKTÖRÜ DİN TÜCCARLIĞI
DÜNYANIN EN VERİMLİ SEKTÖRÜ DİN                     TÜCCARLIĞI

Atatürk ve Parapsikoloji adlı kitabı okurken dikkatimi çeken ilk hususlardan biri; Ulu Önder Atatürk’ün doğum tarihi olan 1881 yılı hakkındaki hesaplamalar dikkatimi çekti.  Doğum tarihinin her iki basamaklar toplamının  (9)  olması şöyle ki; 1+8=9 yine 8+1=9 her ikisinin yan, yana getirilmesinden ise 99 rakamının elde edilmesi Esmaül Hüsnada geçen ALLAH’IN 99 adına işaret etmesi beni bu konuda araştırmaya sevk etti. Kuran’ı kerimde geçen sureler ve ayetler den 9 sırada olanları, (9) ayetlik surelere ve ayet sırasına göre toplamları (9) a eşit ayetlerin tamamını inceledim; Şaşırtıcı ve çarpıcı bir takım gerçeklerle yüzleştim diyebilirim. Bu arada Ulu Önder ATATÜRK’ E hakaret eden kendini bilmez yobazlara da Buradan sesleniyorum Kuranı okurken ALLAH’IN size verdiği aklı kullanamıyorsanız vay halinize!

SENİ SONSUZA KADAR RAHMETLE ANACAĞIZ ATAM
SENİ SONSUZA KADAR RAHMETLE                   ANACAĞIZ ATAM

Kutsal kitap Kuran’ı kerim Her ne kadar Peygamber (S.A.V) efendimizin zamanı na ışık tutuyorsa Günümüz deki bazı olaylara da ışık tutuyor. Zira kutsal kitap Kuran’ı kerim salt bir devre ışık tutsaydı Kıyamete kadar İnsanlar onu rehber olarak kendisine seçmezdi. Öncelikle Kuran’ı kerimde (9) ayetten oluşan tek sure Hümeze suresidir.  Sure insan haysiyet ve şerefini korumayı amaçlamaktadır. Bu sebeple ismini insanı gıybet ve arkadan çekiştirerek onun haysiyet ve şerefini leke dar etmek anlamındaki “Hümeze” kelimesinden almıştır. Yüce Allah bu surede malı ile övünen, insanları arkadan çekiştiren ve alay edenleri büyük bir azap ile tehdit etmektedir. Nüzul sebebi Velid b. Muğire, Ümeyye b. Halef, Ahnes b. Şüreyk hakkında inzal edildiği rivayet edilir. (İbn-i Kesir, Tefsir, 4:450) Onlar zengin ve önde gelen kimselerdi. Bütün işleri malları ve kendileri ile övünmek ve mallarını biriktirip saymak ve peygamberle alay etmek, müminleri ayıplamak, dilleri ile ve işaretlerle alay etmekti. Peygamberimizi (sav) ve sahabeleri gıyabında gıybet ederler, yüzlerine karşı da dilleri ile ayıplayarak incitirlerdi. Bu durum müşriklerin ileri gelenlerinin çoklarında vardı. Sure, mutlak üslubu ile müminlerin alay etmemeleri, dilleri ve hareketleri ile insanların manevi şahsiyetlerini rencide etmemelerini istemiş ve bu davranışları yasaklamıştır.

 

BU TÜR ÇİRKİN TABLOLARDA ATATÜRK'Ü GÖREMEZSİNİZ
BU TÜR ÇİRKİN TABLOLARDA ATATÜRK’Ü GÖREMEZSİNİZ

Bu ayete göre Bir ülkeyi ayağa kaldırarak esarete boyun eğdirmeyen Ulu Önder ATATÜRK hakkında Olur olmaz sözleri ile ona hakaret eden Yobazlar sizlerin Velid b. Muğire, Ümeyye b. Halef, Ahnes b. Şüreyk isimli şahıslardan farkınız varmı? İşin en vahim tarafı bu fiillerde bulunanların cezasının da daha vahim olduğudur.  O ateş dolu cehennem Üzerlerine kapanıp kilitlenecektir.  Der varın siz düşünün gerisini.

İŞTE CİNSEL TABLOMUZ
İŞTE CİNSEL TABLOMUZ

Yüce kitabımız Kuran’ı Kerimin (9) uncu suresi (9) uncu ayeti ne der; Allah´ın ayetlerine karşılık az bir değeri (dünya malını ve nefsanî istekleri) satın aldılar da (insanları) O´nun yolundan alıkoydular. Gerçekten onların yapmakta oldukları şeyler ne kötüdür! Daha açık bir ifadeyle; Allah´ın ayetlerini birkaç paraya sattılar ve insanları O´nun yolundan alıkoydular. Onların yaptıkları ne kadar kötüdür! Şimdi Ulu Önder ATATÜRK’ÜN ölümüne kadar serveti, malı, mülkü yoktu, Rahmetli annesi paraya sıkıştığı halde Devlet malından bir kuruş verdirmediği gibi evlerindeki halıyı satarak annesinin ihtiyaçlarını gördü. Kısacası kul hakkına girmedi, yâda ayetlerle insanları kandırmadı, Şimdi sizleri hesaba çekelim Tarikat dediniz, cemaat dediniz O kutsal dinin ayetlerini kirli ticaretlerinizde kullanarak eşek yükü servetler edindiniz. Ve bunu hak saydınız. Ulu Önder Atatürk sizin gibi yobazların ne yapacağını bildiği için Dini insanların vicdanında tertemiz kalmasını maksadıyla Laiklik ilkesini getirdi. Ancak sizler Laikliğin kıymetini dahi bilemediniz. Yazıklar olsun.

MAŞALLAH PARA ELLERİNİN KİRİ
MAŞALLAH PARA ELLERİNİN KİRİ

Yüce kitabımız Kuran’ı Kerimin Hicr Suresinin (99) uncu ayeti ne der Ve sana yakin gelinceye kadar Rabbine ibadet et. İmam Muhammed Bâkır (a.s)’dan naklen Resulallah (s.a.a) şöyle buyurdular: “Allah’ın velayeti ve saadet (bir kimse hakkında) gerçekleşince, ecel gözlerin önüne dikilir ve arzu arkaya atılır; ancak Şeytan’ın velayeti ve bedbahtlık gerçekleşince, arzu gözlerin önüne dikilir ve ecel arkaya atılır.” İmam Ali (a.s)’dan şöyle nakledilmiştir: “Sizin için en çok korktuğum, iki şeydir, hevese uymak ve uzun arzulara kapılmaktır. Hevese uymak, hakka uymaya engel olur. Uzun arzu da, ahireti unutturur.” Yine şöyle buyurmuştur: “Kul arzusunu uzattığında mutlaka amelini kötüleştirir.” Yine şöyle derdi: “Eğer kul ecelini ve süratle ona doğru gelişini görse, mutlaka dünyayı elde etmek için çaba göstermekten nefret eder.” (el-Kâfî, es-Safî) Buradan şunları anlıyoruz ki Arzularınızla Nefsinizi kudurmuş bir köpeğe çevirmeyin ahireti hatırlayın ve Rabbinize yakin olun der arzularınız doğrultusunda küçük yaşta kız çocuklarıyla nikahlanmayın, erkek çocuklarına musallat olmayın Pedofili gibi ruhunuzu karartan bu hastalıktan kurtulun diyor. Bu tür nefsanî bir hastalığı Ulu Önder Atatürk te göremezsiniz ama kendinize şöyle bir dönüp bakın. Ha bu arada Ulu Önder ATATÜRK medeni kanunu çıkartarak kadına toplumda hak ettiği yeri ve önemini belirtmiştir. Unutmayın annelerinizde bir kadındı.

ÇOCUK YAŞTA EVLİLİK
ÇOCUK YAŞTA EVLİLİK

Allah kıyamet günü istis nasız bütün insanları Mahşer Meydanında topla yacaktır. Bugün aldan ma günüdür. Ölümden sonra kıyamet günü dirilen herkes Mahşer Meydanın ‘dan sonra İNDİ İLÂHİ’ye ulaşacak ve orada hayat filmlerini 3 boyutlu olarak, hem düşündüklerini ve tasarladıklarını, hem de yaptıkları fiilleri 2 ayrı film olarak ve her an kaybettikleri ve kazandıkları dereceler ile birlikte göreceklerdir. O zaman TEGABÜN‘ün ne olduğunu idrak edeceklerdir. İnsanları ve Allah’ı aldattıklarını zannedenler, o gün her açıdan aslında kendilerini aldattıklarını ve gidecekleri yerin cehennem olduğunu acı, acı görecekler ve idrak edeceklerdir. İşte o gün, bütün cehenneme gidecekler için gerçek anlamda bir aldanma günü olacaktır. Zira TEGABÜN suresinin (18) inci ayetide tam buna işaret ediyor Görünmeyeni de görüneni de bilir, güçlüdür, hikmet sahibidir! Der eh hepimiz birgün üzerinde gezdiğimiz Turab’ın altına gireceğiz bunları iyi düşünün

KİM NELERDEN KORKAR
KİM NELERDEN KORKAR

Hucurat suresi (18) inci ayet inanın bu ayet tam bir imanı gerektirir Muhakkak ki Allah yerlerde ve göklerde de gaybı bütünüyle bilendir. Yerleri de gökleri de yaratandır. Yerlerin de göklerin de hâkimidir. Hepiniz ne yaparsanız yapın hepsini görür. Yani kısacası yaptıklarınızla ALLAH’I kandırmanız mümkün değildir. Bu ülkenin varlığını borçlu olduğu Ulu Önder ATATÜRK E hakaret ederek heykellerini kırarak olup, olmadık çirkin iftiralarla fırın küreği dilinizin cürümünü bir düşünün Ölenin arkasından gıybet etmekle ALLAH’I kandıramazsınız. Önce abdest alırken şunu düşünün suyla insanın maneviyatı temizlenmez önce haya örtüsü ile nefsinizin ayıplarını örtün ve ALLAHIN huzuruna bu şekilde çıkılması gerektiğini de unutmayın.

UTANMAYAN TARİHİNİ BİLMEYEN BİR GRUP CAHİL
UTANMAYAN TARİHİNİ BİLMEYEN BİR GRUP CAHİL

Fusulet suresi 54 üncü ayet: İyi bilin ki, onlar Rablerine kavuşma konusun da şüphe içindedirler. İyi bilin ki, O, her şeyi kuşatan dır. Tarikat ve cemaat kura rak,  dini pazara çıkartıp,  gelir elde edenler, tarikat ten ve cemaatten olmayanı ötekileştirenler,  Nefsi arzularına uyarak Pedofili hastalığına yakalananlar,  bunları yaparken Bir gün Rabbinize kavuşacağınız hiç aklınıza gelmez mi? Elbet geliyor da Tövbe kapısını 10 kere tavafla suçlarınızın affedileceğini zannedersiniz yazık! O kapı insana bir kez açıldığı zaman halisane niyetinizi ortaya koyup ikrar edeceksiniz ama neeeeerde!

DİYANETTEN İNCİLER
DİYANETTEN İNCİLER

SEBE Suresi 54. ayet Ve onlarla, onların istedikleri şeylerin arası ayrıldı, daha önce de (onlardan öncekilerin istedikleri) şeylere yapıldığı gibi. Muhakkak ki onlar, endişe veren bir şüphe içindeydiler. Bu insanların ikilem içerisinde olması demektir yani aklını nefsine kiraya verenler in durumudur. Ya halisane olarak inanacak aklı nefse galebe çaldıracaksınız yâda bilip bilmedikleriniz hakkında hüküm vermeyeceksiniz. Haram ve helali iyi bileceksiniz evet dinde ticaret haktır. Ancak dini bu işe alet ederek kullanmak hak değildir. Burada adaleti yanıltsanız da İlahi adaleti yanıltmanız mümkün değildir.

İĞRENÇ YASA BUNLAR İÇİNMİ
İĞRENÇ YASA BUNLAR İÇİNMİ

Kamer suresi 54 ayet (9) Onlardan önce Nuh’un kavmi de yalanlamıştı. Kulumuzu yalanladılar ve: «Cinlenmiştir.» dediler. Ve (Nuh davetten vazgeçmeye ) zorlandı. Ulu Önder Atatürk ‘e Hilafet düşmanı, Din Düşmanı diyerek vatana hainlikle suçlamışlardı. Manda ve Himaye fikrini ortaya atmışlardı. Ama o Hz Nuh gibi davasından geri adım atmadı ve sizlere bu ülkede özgürce yaşama hakkını tanıdı camilerde ezan göklerde bayrak dalgalanıyorsa çirkin sözlerle hakaret ettiğiniz ve ağzınıza dahi yakışmayan ithamlarla suçladığınız Ulu Önder Atatürk ‘e borçlu olduğumuzu unutmayın

TECAVÜZ YASASI KİM İÇİN
TECAVÜZ YASASI KİM İÇİN

KAF–45: Biz onların neler söylediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onların üstüne bir zorba değilsin. O halde, benim tehdidimden korkan lara sadece Kuran’la öğüt ver. Şunu İyi bilinki ALLAH en iyiyi bilendir. Kimse hakkında bu Müslüman’dır bu değildir şeklinde hüküm verme zira hüküm nefse göre verildiğinde hüküm olmaktan çıkar Bu nedenle Kuran’ı Kerime gör hüküm ver Tabi kuranın ayetlerini de çıkarlarına ve nefsine göre değil hakkın sözleri ile hüküm ver. Allahu Ekber gibi kutsal bir sözü slogan edinerek insan kafası kesen yobazlar neye göre hüküm verdikleri açıktır. Örnek isterseniz Buyrun en güzel örnek. Birde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına bakın Müslümanın, Müslüman a kanını helal kılacak böyle bir uygulaması varmı? Yurtta Sulh Cihanda Sulh Diyen Ulu Önder Atatürk sizce bu sözü söylerken hiçmi kutsal kitap Kurandan feyz almadı mademki dinimizin anlamı barış ve sevgiyse Ulu Önder Atatürk’ün bu sözü İslam’ı tam olarak ifade etmiyor mu?

SAÇMALARDAN SEÇME SORULAR
SAÇMALARDAN SEÇME SORULAR

FATIR Suresi 45. Ayet Eğer Allah, insanları, kazan dıkları yüzünden hesaba çekseydi, yerkürenin sırtın da hiçbir canlı bırakmazdı. Ne var ki, onları belirli bir süreye kadar, ecelleri gelinceye kadar erteliyor. Allah, kullarını iyice görmektedir. Evet, ulu Önder Atatürk e baktığımızda kazandıkları Millet içindi ve millete adadı Bunu Yüce yaratanda biliyor tarihte böyle yazıyor Dini pazara çıkaranlar evet bu yolla çokça servetler edinebilirsiniz Zira ALLAH ın sabrını zorlayamazsınız çünkü o malıda mülkü de bizleri imtihan etmek için yarattı Bugün kazandıklarınızla sevinebilirsiniz ama yarın ölüm zamanı geldiğinde kazandıklarınız sizi kurtarmayacak Yapılan Hırsızlık ve yolsuzluklar hepsi ALLAH katında bilinir bir insan hem hırsız hem Müslüman olamaz. Bir insan kul hakkı yiyerekten Müslüman olamaz, Müslüman dinin ritüellerine uymakla da olmaz ne kadar namaz kılarsan kıl haksız kazanç varsa o namaz seni kurtarmaz. Dini pazara çıkaranın ekmeği haramdır  der Merhum Yunus Emre

AKLIMIZDAN GEÇENLER
AKLIMIZDAN GEÇENLER

Keyf suresi – 18 ayet  Bir de onları uyanıklar zannedersin halbuki uykudalar dır ve biz onları sağa sola çeviririz, köpekleri de medhalde iki kolunu uzatmış, üzerlerine çıkıversen mutlaka onlardan döner kaçardın ve her halde onlardan dehşet dolardın Şimdi bununla Atatürk’ün ne bağı var diye soracaksınız çok var çok hani O hain Fethullah FETÖ var ya  bu zındık keyf suresindeki Köpek Kıtmire kendisini benzeterek kandırdığı kitleleri düşünsene dini pazara alet ettiği gibi, yetmedi birde çirkin ve pis siyasetine de alet etti  Şimdi Atatürkle ne ilgisi var, var efendi var Laikliğin gerekleri yerine getirilse idi bugün Kıtmiri ağzına alabilecek esfele sefilin bir hain olmayacaktı ne dersiniz ?

İşte size ATATÜRK’ÜN doğum tarihinden elde edilen 9 rakamının sırrı araştırın bir gram eksik bulamazsınız 

CEVAP VER


*

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield