UZAK TAHKİMDE GLADYONUN ROLÜ

Bir önceki yazı dizimizde Uzak Tahkim nedir tanımı ve kapsamı hakkında özet bilgilere yar vermiştik kısaca bir hatırlatma yapacak olursak Uzak tahkim kendi ülkesinin konumunu sağlamlaştırmak amacıyla diğer ülkelerde iç karışıklıklar çıkartarak savuma ve ekonomik dinamikleri felce uğratmaktır.

0
293
Fethi TEVETOĞLU
ABD Hayranlığının Fotoğrafı

Hits: 39

Fethi TEVETOĞLU
ABD Hayranlığının Fotoğrafı

Bir önceki yazı dizimizde Uzak Tahkim nedir tanımı ve kapsamı hakkında özet bilgilere yar vermiştik kısaca bir hatırlatma yapacak olursak Uzak tahkim kendi ülkesinin konumunu sağlamlaştırmak amacıyla diğer ülkelerde iç karışıklıklar çıkartarak savuma ve ekonomik dinamikleri felce uğratmaktır. Bu hedefi gerçekleştirmeye yönelik kullanılan illegal enstrümana ise Gladyo yapılanması denir. Özellikle sömürgeci devletlerin sıkça kullandığı bir yöntemdir Ülkemizde faaliyet gösteren Terör örgütleri ve illegal yapılanmalar dış desteklerle besleniyorsa arkasında Sömürgeci zihniyetin kullandığı gladyolar ve bunların finansmanları mevcuttur. Bu bağlamda Ülkemizde halen faaliyet gösteren terör örgütlerinden PKK ve FETÖ terör örgütü deşifre edilmiş ve hatta PKK terör örgütünün kartı olarak kullanılan Terörist başı Abdullah ÖCALAN misyonunu yitirmesi sonrasında ülkemize teslim edilmiştir ancak halen FETÖ kartı ABD elinde tutulmakta Bunun yanı sıra Aşırı sol Terör örgütleri ve dini motifli terör yapılanmaları etkili bir şekilde kullanılmaktadır.  Hiçbir zaman Dünya ülkeleri bu tip örgütlenmeleri yasal olarak organize edemeyeceğinden bunları organize edecek illegal yapılanmalara ağırlık vererek finanse ederler. Gladyoların genel anlamda Uzak Tahkimdeki Rolleri; Diğer ülkelerde karışıklık yaratarak, iç meseleleriyle meşgul olmalarını sağlarken, Bağlı oldukları ülkeleri güvence altına alma yoluna giderler. Ekonomik alanda silah satışı, lojistik malzeme satışı daha da önemlisi faaliyet gösterdikleri ülkelerde devlet yapısını içten içe çürüterek bu ülkelere operasyon el müdahaleleri sağlayıp, ülkenin öz kaynaklarını dahi ele geçirmekte tereddüt etmezler. Bir anlamda sömürgeciliğin şeytanın aklına dahi gelmeyecek yöntemlerini bünyelerinde barındırmaktadırlar.

medyaturan_fetö

UZAK TAHKİMİN HEDEFLERİ;

Genel Olarak uzak tahkim uygulanan ülkeler genel başlıklar adı altında ele alındığında, Öncelikli olarak geri kalmış ülkeler, gelişmekte olan ülkeler, stratejik konuma haiz kontrol noktalarının kurulabileceği coğrafyalar, yeraltı zenginliklerinin olduğu alanlar, enerji yollarıdır. Ana hedeflerin seçimine müteakip uzun bir zaman sürecine dayalı çalışma süreleri için start verilir. Öncelikle ülkelerin gerek bölgesel ve gerekse mahalle yapısına kadar inilerek sosyal dokunun tanımlanması aşamasını başlatırlar. Bu alan çalışmalarını alanında uzman sosyologlar ve bu alanda eğitim almış sosyal mühendisler vasıtasıyla tespitler yapılarak Ülkenin suni dengesizlikleri, sorunları, eğitim durumu, Etnik ve dinsel farklılıkları,  ideolojik farlılıkları, adalet ve hukuksal alanda boşlukları, yasal zeminin zayıflığı, gelenek ve görenekleri, vs. Bu tespitlere müteakip öncelikli olarak;  Taban yapılanması ile ilgili oluşturulacak olan kitlesel zeminler legal olarak STK bünyelerinde kurulması gerekir. Kurulacak kuruluşlar için potansiyel kitle içerisinde tabiri caizse kişiliği zayıf, yönlendirilebilir, paraya zaafı olan, milli duygularından kopuk, inançlarını çıkarları uğruna kullanabilecek, yaşamı boyunca toplumu tarafından küçümsenmiş, Lümpen kişilikli, egosu yüksek, sorunlu bir çocukluk ve ergenlik çağı geçirmiş, kimliğini henüz bulamamış tiplerden liderler seçilir. Artık kaşınacak bir yaralı zemin bu aşamada oluşturulmuştur. Bundan sonrası istenilen kitlesel potansiyelin sağlanmasına yönelik olarak finanse edilmeleri aşamasına kalmıştır. Ki bu zaten elde edilmeyecek bir husus değildir.  Bu türden yapılandırılmış Gladyo örneğine açık basın kaynaklarda yayınlanan şu haber güzel bir örnek teşkil etmektedir.

FBL başkanı
FBL danışmanı konuştu

KOMÜNİZMLE MÜCADELE DERNEĞİ ÜYESİ İLGİNÇ KİŞİLER:

Türkiye Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel Komünizmle Mücadele Derneği’nin fahri başkanlığını yapmıştır. Şarkıcı Tarkan’ın dedesi Fethi Tevetoğlu Komünizmle Mücadele Derneği’nin kurucuları arasındadır. Fethi Tevetoğlu, ırkçılık düzeyinde bir milliyetçi ve tuhaf gelecek ama Amerikan hayranıydı. Zaten Dernek üyeleri Amerikan dostu olduklarını ifade etmekten çekinmiyorlardı. Fethi Tevetoğlu bakın neler söyledi:

komünizmle mücedele derneği
komünizmle mücedele derneği

‘Bilhassa Birleşik Amerika’ya olan içten samimi bağlılığımız ve inancımız, bu milletin insan hak ve hürriyetlerinin başarısı için tarihte örneği görülmemiş bir fedakârlık ve mesuliyeti istekle üzerine almasını takdir edişimizdendir.’Hatta işi, büyükelçi İhsan Sabri Çağlayangil ve Amerikalı yetkililerle beraber Amerikan Bayrağıyla fotoğraf çektirmeye kadar götürüyordu. Komünizmle Mücadele Derneği’nin kuruluşunda Amerikan etkisi ve desteği o kadar açıktı ki kimi şubelerin açılışında masa sandalye alacak para bulunamayınca Amerikan elçiliğine gidiliyor ve oradan alınan parayla dernek binası döşeniyordu.

Risale-i Nur hareketini saptıran Avukat Bekir Berk, Komünizmle Mücadele Derneği’nin en aktivist üyesiydi.

Komünizme Karşı Mücadele Dergisi’nin hem sahibi hem de yazı işleri müdürü yine Risale-i Nur hareketini saptıran Avukat Bekir Berk’ti.

Erzurum Komünizmle Mücadele Derneği’nin kurucularından biri de Fethullah GÜLEN’di. Recai Kutan Komünizmle Mücadele Derneği’nin Diyarbakır şube başkanıydı

Derneğin ziyaretçilerinden Abdullah Öcalan ve Fethullah GÜLEN isimli iki terör örgüt başlarının aynı ortamlarda bulunmaları gerçektende yadırganmamalıdır.

Kaynak ; http://www.halkhaber.org/2014/02/17/amerikanci-amerika-destekli-komunizmle-mucadele-dernegi-uyesi-ilginc-kisiler/ 

FTÖ ve CIA ilişkisi
FTÖ ve CIA ilişkisi

Bir taşla iki kuş vurmak denir ya! Buna tam bir örnektir. Nitekim ABD’nin finanse ettiği bu dernek zaman içerisinde aktörlerini farklı alanlara kaydırarak bölücülük ve din tandanslı iki farlı terör örgütünün kurulmasına yol açmıştır. Fethi TEVETOĞLU ise Turan fikriyatını benimsiyor olması diğer yandan ABD hayranlığını ön plana çıkartması sözüm ona Özü çakal olanın kuzu postuna bürünerek bu günümüzde dahi Turan Ülküsüne olan inancı yıkmaya yönelik bir girişimdir. Özünde Turan Fikriyatı ne Fethi TEVETOĞLU nun nede bir başkasının tekelinde olmayıp kutlu ve kutsal bir ülküdür ne ABD himayesini nede ona duyulan hayranlığı temsil edemez. Bu nedenle Kullanılan maşalar Turancılık yaftası ile ülkemize sunularak Milli duyguların felce uğratılması yönünde sabote hareketidir.  TURAN ÜLKÜSÜNE             inananlar Kesinlikle bu tür oyunlara gelmemelidir.

KUŞBURNU
ORGANİK SAĞLIKLI ÜRÜNLER

 

 

CEVAP VER


*

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield