TÜRK KÜLTÜRÜNDE NİLÜFER ÇİÇEĞİ

Gök tanrı inancında doğaya duyulan saygı ve her canlının taşıdığı özelliklerin ezoterik bir anlama sahip olması nedeniyle kutsal sayılmışlardır.

0
354

Hits: 37

Uygur Türklerinde Lotus Çiçeği Kutsal sayılır
Uygur Türklerinde Lotus Çiçeği Kutsal sayılır

Gök tanrı inancında doğaya duyulan saygı ve her canlının taşıdığı özelliklerin ezoterik bir anlama sahip olması nedeniyle kutsal sayıl mışlardır. Onlara yükle nen kutsallık nesiller bo yu unutulmaması amacıyla inanç merkezlerinin duvarlarına, mezar taşlarına, türbelere, hat, ahşap oyma, çini süsleme… vs el sanatlarıyla işlenmek suretiyle ulaştırılmıştır. Günümüzde halen taş işlemeciliğinde kullanılan Lotus Bitkisi Anadolu Türkmen tabiriyle Nilüfer çiçeği Tüm bunlarla kalmamış çocuklara coğrafi kesitlere dahi adı verilmiştir. Orijinali Lotus adıyla bilinen bu bitki. Lotus çiçeği genel olarak Nelumbo diye tabir edilen yağmur ormanlarında yetişmektedir. Nilüfer Bitkisi de aynı familyadan olup coğrafi bölgelere ve iklim şartlarına göre farklılıklar göstermiştir. Bu farklılık sadece ebatlarındadır. Aralarındaki. Nilüfer çiçeği en fazla 20 cm’dir. Fakat lotus bitkisinin boyu 3 metreye kadar. Ulaşabilmektedir.

duvar süslemelerinde lotus
duvar süslemelerinde lotus

Nilüfer çiçeği genel anlamda bataklıklarda büyüyen ve hiçbir şekilde kiri ve tozu üzerinde barındırmayan bir bitkidir. Bu nedenle saflık ve temizliği sembolize eder. Bu özelliğinden dolayı yapılan bilimsel araştırmalar sonra sında kendi, kendini temizle me özelliğine sahip dış cephe kaplamaları bir Alman firması tarafından Ispo, lotusan markasıyla üretimi dahi yapılmaktadır. Kir tutmaması saflık ve temizlik özelliğini manevi inançlarıyla bütünleştiren Türkler bitkiyi bataklığı ıslah etmesinden dolayı Bu bitkiyi kutsal saymışlardır. Bu nedenle Eski Türklerde Türklüğün tarifi ile bu çiçeğe yüklenen ezoterik manalar bir anlamda birbirlerine paraleldir. Zira Hiçbir zaman Türkler başka milletlerin coğrafyasında yaşıyor olsalar bile milli duygularını kaybetmezler her ne kadar değişim için zorlansalar dahi mutlaka özüne dönerler çünkü o özde temizlik ve saflık ve arîlik vardır. Diğer bir anlamıyla; Bataklık misali özünü yitirmiş toplumları da bu özelliklerinden dolayı Islah etmeleri için Kendilerini Gök Tengri tarafından gönderilmiş kutsal hizmetkârlar olarak tanımlarlardı Bunun en Güzel Örneği Büyük Hun İmparatoru Atilla’ya Tanrının Kırbacı denmesindeki manada budur.

lotus motifleri
lotus motifleri

Türklerin İslamiyeti kabulü ile birlikte Bu çiçeğin ezoterik anlamı unutulmamış ve tasavvufi öğretilerle topluma Türklüğün manasının yanı sıra din adamlarından eren, evliya, pir, seyit, alim ve müçtehitler bu çiçeğe benzetilmişlerdir Hoca Ahmet Yesevi ile başlayan Türk Tasavvuf öğretilerine bakıldığında Anadolu’ya gelen 99 bir erenden bahsedilir. Bu erenler Nilüfer çiçeği gibi saf ve temizdirler Gittikleri bataklık toplumlarda dahi özünün temizliğini korurlar. Nitekim Hünkâr Hacı Bektaşi Veli Hazretlerinin bir sözü de Ariler hem arîdir, hemde arıtandır sözü Nilüfer çiçeğinin anlamını ifade etmeye kâfidir.  Günümüzde dahi Avrupa’da koruma altına alınan bu bitki Ezoterik manasından ziyade Tıpbi açıdanda büyük önem taşır

Nilüfer Çiçeği
Nilüfer Çiçeği

Lotus(nilüfer) çiçeğinin faydalarından bahsedecek olursak;

– Lotus çiçeği en başta kalbi kuvvetlendirmekte dir. Kalp sağlığımız açısın dan önemli bir yere sahiptir.

Lotus(nilüfer) çiçeğinin kokusu insanla ra uyku vermektedir. Sakinleştirme ve zihni dinlendirmek te ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirmektedir.

Lotus çiçeği mikroplara karşı etkilidir. Mikropları öldürmektedir. Zaten en önemli özelliği kendisini temizlemesidir.

– Lotus çiçeği baş ağrısını azaltmakla birlikte cinselliği arttırmaktadır. Eski Mısır döneminde mavi lotus çiçeği  Özellikle  başta dini törenlerde olmak üzere birçok alanda kullanılırdı. Mısır firavunları cinsel amaçlı da lotus çiçeğini kullanmaktaydı. Çünkü lotus çiçeğinin cinsel gücü arttırıcı birçok özelliği bulunmaktadır. Mısır piramitlerinde lotus çiçeği cinsellikle birlikte tasvir edilmiştir. Mavi lotus çiçeğinin kan dolaşımını hızlandırmasından dolayı cinselliği tetiklemektedir. Yani firavunların viagrası görevindedir.

– Lotus(nilüfer) bitkisinin kökleri ishal hastalığına karşı etkilidir.

[supsystic-gallery id=3 position=center]

CEVAP VER


*

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield