TURAN ATEŞİ MACARİSTANDA YAKILDI ALEVLERİ DÜNYAYI SARACAK

Ortak ata babanın soyundan gelen Oğuz ve Hun Türkleri göç ve akınlar başlatmadan önce Orta Asya bozkırlarında birlikte yaşayan topluluklardır. Macar Türkolog Pal Fodor Bir konuşmasında Bizans imparatorunun Macarlara Türk diyerek seslendiğini belirterek

0
332
KANDAŞ VONA

Hits: 15

KANDAŞ HUNLAR
KANDAŞ HUNLAR

Ortak ata babanın soyundan gelen Oğuz ve Hun Türkleri göç ve akınlar başlatmadan önce Orta Asya bozkırlarında birlikte yaşayan topluluklardır. Macar Türkolog Pal Fodor Bir konuşmasında Bizans impara torunun Macarlara Türk diyerek seslendiğini belirterek; Türklerle aynı dine ve adetlere sahip olduğumuzu görüyoruz. Türk ve Macar diline baktığımız zaman da birçok ortak kelimenin varlığı dikkat çekiyor. Örneğin: Sakal, balta, arpa, tepsi, elma… Ayrıca Türklerin İslamiyeti, Macarların da Hıristiyanlığı kabul etmeden önce ortak isimler kullandık larını biliyoruz’ diyor. Ve konuş masının devamında; Türklerin adetlerine, halk oyunlarına, giyim kuşamlarına bakıldığın da da birçok ortak yön bulunduğuna işaret eden Fodor şöyle devam etti: Macarlar ve Türkler Orta Asya bozkırların da Şaman dinine mensuplar dı. Macarlar Avrupa’ya göçlerin den sonra Hıristiyanlığı, Türkler ise Anadolu topraklarına vardık larında Müslümanlığı kabul etmişlerdi. Türkler Osmanlı döneminde bizi düşman olarak gördüler ama onlar da bizim doğu asıllı olduğumuzu kabul ediyordu ve Macarları dinsiz olarak görüyorlardı. Osmanlılar kendilerini o zamanki medeni yetin lideri, Macarlar ise Hıristiyan Avrupa’nın koruyucu su olarak kabul ediyordu. Bu nedenle Türkler ve Macarlar yüzyıllar boyu sürecek bir savaşa tutuştular.’Fodor, Macar ların Avusturyalılara karşı ver diği özgürlük mücadelesinde de Osmanlı İmparatorluğu’nun her zaman Macarların yanında oldu ğuna değinerek, ‘Macar tarihinin en önemli figürlerinden Ferenc Rakoczi Avusturya’ya karşı yap tığı savaşı kaybettiği zaman Os manlı’ya sığındı. Birinci Dünya Savaşı’nda da Osmanlı ile be raber aynı saflarda savaştı ğımızı görüyoruz’ şeklinde. Oğuz Türkleri ile Hun Türkleri nin aynı değerlerde birleştikleri ne vurgu yapıyor.

KANDAŞ VONA
KANDAŞ VONA

Günümüzde Turan Ülküsü nün İlk meşalesini yakan ve her iki yılda bir Bu meşaleyi Macaristan Bugac ‘a taşıyarak soydaşları düzenle diği kurultayla Turan birliğini sağlamaya yönelik etkinlikle ri ile Tüm Türk dünyasına taşımayı başarmışlardır. Günümüzde halen Türk coğrafyası ile sıkı irtibatları olan Macaristan’ın üçüncü büyük partisi JOBBİK in lideri olan Gabor Vano kandaşımız Turan coğrafyasının birleşmesi yolunda kutsal bir ülküye öncü olmasıda bizler tarafından desteklenmesi gereken bir husustur. Macaristan’da özellikle gençler arasında oldukça popüler olan parti, şu an Macaristan’ın en büyük 3. Partisi konumundadır. Burada önemli olan Macaristan gençliğinin Milli kimliğine duyduğu bağlılığı ön plana çıkartmaktadır. Kandaş Gabor Vano her Fırsatta Türkiye ile olan münasebetlerinde değindiği konular gerçekten Türk kimliğinin Tüm dünyaya tanıtılmasında büyük önem taşımaktadır. Macar siyasetçi, ülkesinin yüzünü Batı Avrupa’ya değil, doğuya ve Türkiye’ye çevirmesi gerektiğini savunan Jobbik Partisi’nin diğer partilerle olan en büyük farkını İslamiyet’e olan bakış açılarında olduğunu söyledi. Kandaş Vona, “İslam dünyası bizim için kardeştir. Bu düşünceyi savunduğum için Batı Avrupalı siyasetçilerin eleştirilerine maruz kaldım. ‘Müslümanlar teröristtir, neden onlarla işbirliği yapıyorsun?’ diyenlere, ‘Hepimiz Allah’ın kullarıyız. Türkler de kardeşlerimizdir. Tüm dünyaya yaptıklarınız ortada. Siz aynaya bakın, bizi değil kendinizi eleştirin. Türkler örnek almanız gereken kişilerdir. Çünkü onlar öz kültürlerini muhafaza ediyorlar.’ cevabını verdim.  Macaristan için tek çıkış yolu doğudadır.” ifadelerini kullanan.  Vona, öğrenciliği sırasında kiliseye bağlı bir yurtta kaldığını, bu dönemde yurtta Müslüman olan biriyle arkadaş olduğunu, İslam ve Sufizm’le ilgili ilk bilgilerini burada geceleri yaptıkları konuşmalarda edindiğini söyledi. Macaristan’da ilkokulda ve lisede öğretilen tarihin doğru olmadığını üniversite eğitimi sırasında yaptığı araştırmalar sonucu öğrendiğini ifade eden Vona, “Biz kimiz, ecdadımız kim? diye düşünürdüm. Daha sonra üniversite’de tarih okumaya başladım. Araştırmalarım sonucunda Turan ideolojisini ve turan devletlerini öğrendim. Türkler ve Macarlar, biz Atilla’nın torunlarıyız.” Diyor.

KANDAŞ VONA
KANDAŞ VONA

VONA KANDAŞIN AVRUPA BİRLİĞİYLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ:

AB Macar halkı için tam bir hayal kırıklığı

Macaristan’ın bu güne kadar tüm dış politikasını Avrupa Birliği’ne göre yaptığını ancak bunun sonuçlarının hiç de bekledikleri gibi olmadığını söyleyen Vona, “Bize, salatalığın boyunun olması gereken uzunluğu içeren, ya da besi hayvanlarının kafeslerinde oyuncak bulundurma zorunluluğu gibi kanunların bulunduğu anlaşmaları dayattılar. Ancak aradan geçen 10 yılın ardından Macaristan’da büyük bir hayal kırıklığı var. AB’ye girdikten sonra 100 binlerce insan işsiz kaldı. Fabrikalar kapatıldı. Macar nüfusu 10 milyon. Normal şartlarda Macaristan’ın verimli toprakları 30 milyonluk bir toplumu rahatlıkla doyurabilecek yeterliliğe sahipken, şimdi marketlere gittiğinizde Alman sebzesi ya da Danimarka eti satın almak zorundayız. AB’ye ucuz iş gücü veriyoruz ve onların mallarını satın alıyoruz. Ayrıca onların tehlikeli atıkları da Macaristan’da depolanıyor. 500 bine yakın Macar Batı Avrupa’ya göç etti. AB bizim için bir kölelik. Bu yüzden biz yüzümüzü doğuya çevirmek istiyoruz.” diyerek partisinin uluslararası siyasete bakışına açıklık getirmiştir.

KANDAŞ JOBBİK PARTİSİ
KANDAŞ JOBBİK PARTİSİ

Türkiye AB’ye girerse AB çöker

Türkiye’nin AB süreci hak kında da konuşan Vona, “Ben Türkiye’nin AB’ye gire bileceğini düşünmüyorum. Bunun sebebi pek çoklarının söylediği gibi AB’nin Hıristiyan, Türkiye’nin Müslüman olması değil. Bunun gerçek sebebi, çok şükür ki Türkiye güçlü bir ülke. Türkiye sömürgeleştirilemez. AB, mallarını satabileceği piyasa istediği için üye topluyor. Türkiye’deyse bunu yapamaz. Eğer Türkiye AB’ye girerse AB çöker. Eğer Türkiye AB’ye girmezse biz çıkarız, ve Türkiye’yle birlik kurarız.” İfadelerini kullandı. Vona’nın bu açıklamaları salondan büyük alkış aldı.

KANDAŞ HUNLAR
KANDAŞ HUNLAR

Türkiye bir süper güçtür

Her fırsatta Türkiye’yi ne kadar çok sevdiğini ifade eden Vona, Türkiye’nin dünya sahnesinde gerçek bir misyonu bulunduğunu söyledi. Bu misyonu Turan birliği ve İslam birliği olarak ikiye ayıran Vona, Türkiye’nin bu iki dünyanın en güçlü lideri olması gerektiğini söyledi. Bunu gerçekleştirmek için Türkiye’nin gereken tarihi ve kültürel güce sahip olduğunu ifade eden Vona, “Kanaatimce Turan ve İslam ülküleri birbirinden ayrı kavramlar değildir. Tam tersi bu iki düşünce birbirinin içinde var olan düşüncelerdir. Türkiye bir süper güçtür. Bu yeniden oluncaya kadar dünyaya huzur gelmeyecektir. Dünyanın en kalabalık ülkeleri Müslüman ülkelerdir. Ayrıca Turan halkları toplamda 250 milyonluk bir nüfustur. Bu toplumların birleşmesiyle dünyaya huzur getirmek mümkündür.” ifadelerini kullandı. Vona’nın açıklamaları salonu dolduran çok sayıda öğrenci tarafından sık, sık alkışlarla kesildi. Medeniyetler arası çatışmadan bahsedildiğini ancak medeniyetlerin birbirleriyle hiçbir sorunları bulunmadığını ifade eden Vona, “Biz Macarlar ve Türkler, tarihte hem savaştık hem de ittifak yaptık. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Aramızda gerçekleştireceğimiz birlikle tüm dünyaya örnek olabiliriz. Bu iki ülke kardeş olabilir. Ve çok güçlü bir ittifak kurabiliriz.” diyerek gerçekleştirdiği ziyaretin ana amacı olan Türk-Macar ittifakı ülküsünü bir kez daha dile getirdi.

KANDAŞ VONA
KANDAŞ VONA

Atilla’nın torunlarıyız

 “Hepimiz tek tanrının kullarıyız, adetler ve kültürlerimiz farklı olabilir ama kanımız aynıdır. Atilla’nın torunlarıyız. Biz ecdatları ortak olan halklar bu işbirliğini kurabiliriz. Macar ve Türk gençlerin gücüne inanıyorum. Sorunları birlikte aşabileceğimize inanıyorum. ” Diyen Vona sözlerine Türkçe olarak, “Allah’tan bu büyük görevi üstlenmemiz için bize iman, güç ve cesaret lütuf eylemesini arz ederiz. Buraya gelerek ve bu konuşmayı yaparak bunu başarılı bir şekilde yapabileceğimize inanıyorum. Müsaadenizle son olarak sözlerimi Macaristan’da bitirdiğim üzere sonlandırmak istiyorum. Biz doğruluğu ilke edinen, yanlışa cesurca karşı gelen ve Allah’tan başka hiç kimseden korkmayan Atilla’nın torunlarıyız. Yaşasın Türk-Macar kardeşliği.” şeklinde son verdi. Vona’nın konuşması salondakilerce uzun süre alkışlandı.

KANDAŞ VONA
KANDAŞ VONA

Konuşmanın ardından salon daki öğrenciler Vona’ya sorularını yönelttiler. Sorula ra içtenlikle cevap veren Vona’ya Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim görev lilerince çeşitli hediyeler verildi. Konuşmayı izlemek için salonda bulunan MHP Bilecik Belediye Başkan adayı Hüseyin Şensoy ve eski MHP İl Başkanı Hüseyin Köymen üzerinde Şeyh Edibali’nin resminin bulunduğu onurluk takdim etti. Öğrencilerin bolca hatıra fotoğrafı çektirdiği Vona’ya Doğu Türkistan’lı bir öğrenci bayrak hediye etti. Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından Vona, Rektör Prof. Dr. Azmi Özcanla bir görüşme gerçekleştirdi.

KANDAŞ VONA
KANDAŞ VONA

Evet, Vona kandaşın özellikle son konuşmasında belirttiği Biz ecdatları ortak olan halklar bu işbirliğini kurabiliriz. Sözleri Tüm dünyaya Türk birliğinin bir anlamda oluşabileceği me sajlarını vermektedir. Zira verilen bu mesaj Dünya kondüktöründe din anlayışı na dayalı sömürgeciliğinde bir anlamda sona erebileceği ninde işaretidir. Zira Tarihin sayfalarına baktığımızda Turan Ülküsünün önündeki en büyük engellerden birinin bu anlayış üzerine bina edilen Haçlı ve Ümmetçi anlayıştan kaynaklandığını görebiliriz. Sosyal toplumda İnsanların inançları vicdanen yaşamaları gereken siyasete yâda ticarete mal edilebilecek kadar ucuz bir kavram değildir. Gelecekte Milliyet üzerine bina edilecek olan bu birliktelik günümüzde Batıyı’ da ürkütmekte ve bu birliğin kurulmaması için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Bizler Türk ulusu olarak bu kardeş birliğin temellerini din temelinde atamayacağımız gibi bölünüp parçalanmaya mahkûm oluruz Kurulacak birlik dinsiz bir birlik değil her Türk Topluluğunun özgürce yaşayabileceği inançlar temelinde olacaktır. Asıl olan burada milliyet birliğiyle Türk ulusunun Tüm Dünyada bir araya gelmesidir. Bunun için kendini Türk adleden her ferdin Kutsal Turan Ülküsüne Hizmet etmesi sömürgeci ve soykırımla halkları yok eden sömürgeci zihniyetin sonu olacaktır. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

CEVAP VER


*

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield