ORTA DOĞU VE TÜRKİYE

Bu sömürgeci güçlerin planı günlük aylık yıllık bir plan değil belki yarım asır öncesinden hesaplanmış incelik ve detay yönüyle korkunç projelerdir Bu projelerin birinci ayağı Bilgi ve tecrübe yönüyle donanımlı legal unsurların dışında Uzak tahkimi garanti edebilecek Gladyo yapılanmalarının oluşturulmasıyla başlar.

0
320
GLADYONUN ARKA BAHÇESİ ORTADOĞU

Hits: 51

BAKIN BEKAA'NIN ASIL SAHİPLERİ KİMLER
BAKIN BEKAA’NIN ASIL SAHİPLERİ                           KİMLER

Nihayet Dış mihrakların suya sabuna dokunmadan ve Terörden zarar görmeden ,ekonomik çıkarlarını ön planda tutarak, Ortadoğu’ daki Enerji hatlarına iliş kin sağlıklı bir koridor oluşturma ve doğal kay nak zenginliklerini sömü rü amacıyla yıllar öncesin den yürürlüğe koydukları sinsi planlarının tıkır, tıkır işlediğini görüyoruz. Adı BOP (Büyük Ortadoğu Projesi) veya YDD (Yeni Dünya Düzeni) Buna ne ad verirseniz verin zaten bu iki kavram bütünleşik olup biri diğerini tamamlayan parçalardır.

ORTADOĞU DA SURİYE BATAKLIĞI
ORTADOĞU DA SURİYE BATAKLIĞI

Bu sömürgeci güçlerin planı günlük aylık yıllık bir plan değil belki yarım asır öncesinden hesaplanmış incelik ve detay yönüyle korkunç projelerdir Bu projelerin birinci ayağı Bilgi ve tecrübe yönüyle donanım lı legal unsurların dışında Uzak tahkimi garanti edebi lecek Gladyo yapılanma larının oluşturulmasıyla başlar. Bu gladyolar Ortadoğu’da terör mihraklarını barındırabilecek bir coğrafya ve bu coğrafyadan elde ettikleri gelirlerle finans kaynaklarını oluşturmaya yönelik aldıkları görevi sağlıklı bir şekilde yerine getirdiler. İlk işleri Terör örgütlerini barındırabilecekleri Coğrafya olarak üst bölgesini hiç şüphesiz Suriye olarak belirlediler. Bu coğrafyada yer alan Beka vadisi Tüm terör örgütlerini Barındırmaya elverişli bir coğrafya olarak belirlendi. Bu keşifte Lübnan ve Suriye’ye de pay verilmesi kararlaştırılarak Kiracılar konuşlandırıldı. Bu kiracılar Lübnan ve Esat yönetiminin gelir kaynakları arasında önemli bir paya sahipti. Ancak kiralandığı yıllarda kiracılarının akrepler topluluğuna benzer tehdit unsurları oluşu dahi onların umrunda değildi. Zira kan sofrasından gelecek olan nema Arapların doymak bilmeyen iştahını kabartı. Koynundaki akreplerin gün gelip kendisini sokabileceğini dahi akıllarına getirmediler. Bir taşla iki kuş vurmayı hedefleyen Baba ve Oğul Esat İçlerinde Türklere duydukları kinin kaynağı olan Hatay meselesini de Türkiye’ye yönelik vereceği zararla karşılamayı düşünüyorlardı. Ne yazık ki evdeki hesap çarşıyı tutmadı.

     İşin ilginç yanı Kiraya verilen Beka vadisinin asıl mirasçıları da Suriye’nin ilk Cumhurbaşkanı Suphi Bereket’in kızı Süheyla Koraltan hiç bilinmeyenleri anlattı. Meğer PKK’nın barındığı Bekaa Vadisi’nin tapusu onlara aitmiş. Bakın neler olmuş; Süreyya Koraltan ın beyanından Dedem Derviş Paşa’dan kalma Bekaa Vadisi bize aitti. Çok büyük bir yerdi. Fakat Fransızlar, Hatay’dan çıkan Ermeniler ’i bizim araziye yerleştirmek için istimlâk ettirdi. Ancak buraya Ermeniler ’i yerleştirmediler. Daha sonra bu arazi PKK elebaşısı Öcalan ve örgütünün yuvası oldu. Suriye onları bizim arazimizde barındırdı. Arazinin belirtilen şekilde kullanılmaması nedeniyle avukat tutup dava açtık ama tuttuğumuz avukatlar da sonra her nasılsa Lübnan’a bakan oluverdi diyor. Bununla da kalmayarak Kardeşlerim Halep ve Şam’da doğdu. Ben de Halep’te doğdum ama babam bizim hepimizi Antakya’ya kaydettirdi. O zaman Hatay’ın ilhakı için orada yaşayan milletlerin sayımını yapıyordu. Türker’in sayısı çok olsun diye Antakya’ya doğumlu olduk. Milli mücadele sonrasında Kılıç Ali’yle mektuplaşmaları oldu babamın. Suriye’deki faaliyetleri hakkında bilgiler veriyordu babamı. Esed bugün kabul etmiyor ama onun oturduğu koltukta oturan ilk cumhurbaşkanı babamdı. Türk olduğu için Suphi Bereket’in resmini ilk cumhurbaşkanı olarak hiç koymadılar. Sadece meclislerinde meclis başkanı olarak fotoğrafı bulunuyor. Babamın Arapçası çok azdı, genelde Türkçe konuşurdu. Galatasaray mezunu ve Hariciye’yi bitirmişti. Dönemin en iyi diplomatlarındandı. ”Buda Hatay üzerindeki Planlarını açıklamaya yetmektedir. Kaynak : http://www.internethaber.com/bekaa-vadisi-meger-bir-turkunmus-516031h.htm

        İşte Kiralık arazinin hikâyesi bu Kiralanan bu arazilere yerleştirilen Terör örgütlerinin çeşitliliği de dikkatlerden kaçmıyor. Bir tarafta aşırı sol terör örgütleri, bir tarafta sosyalizm tabanında kurulan PKK terör Örgütü, Diğer bir tarafta ise İslami motifli terör örgütleri hep bir arada olmalıydılar çünkü oyun kurucuları onları hep bir aradayken kontrol edebilir. Senaryoların dişli mekanizmaları buradan daha rahat bir şekilde yönlendirilebilirlerdi. Bu nedenle Onlara bir arada yaşama kültürü öğretilmişti. Nede olsa tüm bu terör örgütlerinin iradesi Maalesef sömürgeci unsurla rın elindeydi Onlar sadece ateşe sürülecek maşalardan ibaretti. Gladyolar için maşaların istihdam yeri belirlenmişti. Artık sıra ikinci aşamada alternatif kampların oluşturulması ve Terör örgütlerinin nüfuzlarını artırmaya gelmişti. Bu arada Kaçakçılık, silah ticareti ve vergilendirme adı altında toplanan paralar Uyuşturucu trafiğinin kontrolü bu taşeronlara verildiği için finans kaynaklarında bir sıkıntı yoktu Hatta oluşturulan bu fonla Gladyonun sosyal Mühendis kadrolarına dahi Bütçe ayrılmıştır.  

     Nüfuzların artırılması yönünde artık görev Sosyal Mühendislerin alanına giriyordu Nihayetinde bu kadrolar Avrupa Birliğini de arkalarına alarak Yıllarca Kapılarında beklettikleri Türkiye ye yönelik bu faaliyetlere destek vermek amacıyla devlet yapısında bir takım değişiklikleri sağlayarak Terör Örgütlerinin legal alan faaliyetlerine destek olmuşlardır. Özellikle hukuk alanında Türkiye’ ye dayatılan kanunlar, İnsan hakları söylemleri, Barış, Demokrasi, Halkların eşitliği safsatalarıyla Türk devlet geleneğini dejenere etmeye çalışmışlar ve halende bu noktada faaliyetlerine son vermiş değildirler. Gerek Yurt içerisinde ve gerekse Yurt dışında Sivil Toplum kuruluşu ve partilerin tamamı terör örgütünün finans kaynağı, lojistik kaynağı ve silahlı gücünü oluşturacak olan İnsan kaynaklarını sağlıyorlardı. Tüm bunlarda yetmiyormuş gibi Bu ülkelerde açılan terör kamplarında yakalan birçok teröristinde ifadelerinde eğitim gördükleri ayan beyan ortadadır. Sadece Sivil Toplum Kuruluşları, Partiler… Vb yanı sıra Gençliğe yönelik beyinleri uyuşturacak, eğitim seviyesini düşürecek, Tembel bir topluma sahip olabilmemiz için ülke ekonomimizi tehdit ederek duyarsız bir toplum modelini de çıkartmada başarılı olmuşlar ve halen bu yönde gösterdikleri çabalar sürmektedir.

      Maalesef Planlarının ikinci aşaması da nihai ye erdiğinden Bölgeye yönelik Mikro Milliyetçilik akımların, din ve mezhep çatışmaları çıkarılarak Ortadoğu da yer alan devletleri etnik ve mezhepler ekseninde küçük parçalara ayırıp, kurulacak kanton devletçikler aşamasına yönelik faaliyetler yoğunluk kazanmıştır. Bu aşamanın startı ABD’nin Irak Operasyonu ile birlikte başlamıştır. Sözde Demokrasi ve Özgürlük harekâtı olarak başlatılan operasyon ve sonrasında;  K.Irak Otonom bir bölge özelliği kazanırken, Bu boşluktan faydalanan Özellikle Simon’ un çocukları olarak bilinen IŞİD sahneye konularak ABD ve İsrail in Sözde Kürt koridorunu açma çabaları halen sürmektedir.  Bu coğrafyada yaşayan Kerkük ve Musul Türkmenleri ise oluşacak kanton devletçikler içerisinde yer almamaları için sistematik asimilasyon ve zorunlu göç politikalarına tabii tutulmuşlardır. Zira bölgede Türk kimliğinin olması Türk dünyasını uyandıracağından kurulması istenen kanton devletçikler arasında Türk kimliğini soyutlamışlardır. Evet çok geçmeden otonom bölgelerin artırılması amacıyla Simon un çocukları devreye girer ve Suriye karışır Eset zamanında aldığı kiraların ve hainliğin bedelini ağır bir şekilde ödemektedir.  Ve bu bedeli öderken ülkesinde yanan ateş ve yangın komşu ülkelere de zarar vermektedir. Bu anlamda BOP ve saha uygulaması tıkır,tıkır yürümektedir.       

 

CEVAP VER


*

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield