BAHAR BAYRAMI

Öncelikle Türk Kimliğinde ve inançlarında Nevruz Diye bir kelime yoktur.

0
320

Hits: 37

medyaturan_nevruzÖncelikle Türk Kimliğinde ve inançlarında Nevruz Diye bir kelime yoktur. Nevruz Farsça kökenli bir kelime olup Türklerin İslamiyet’i geç kabul eden ve Ehlibeyt’e tabi olan kolları Fars edebiyatının etkisi altında kalarak bugünü Nevruz kelimesini benimsemişlerdir. Ne var’ ki tamamen İslam geleneği dışında yer alan Nevruz aslında Gök Tengri dininde 21 Mart bahar bayramı olarak geçer ve sadece Türklere has bir bayramdır. Ve Anadolu Türkmen alevi topluluklarında coşku ile kutlanmaktadır.

medyaturan_Bahar_bayramıTemelde Gök tanrı Dininin gereklerini harfiyen uygulayan alevi Türkmen toplulukları özünden asla kopmamış ve Arap kültür ve geleneklerine karşı direnerek İslamiyeti Gök Tanrı dini ile sentezleyerek inanç gelenek görenek ve törelerini bu eksende şekillendirmişlerdir. Ancak bu inancı ve geleneği hiçbir zaman için siyasi materyal olarak kullanmamıştır. Bu konumuzun diğer bir boyutudur.

Günümüzde Yaşayan Tengrici topluluklarda 4 temel ayin içerisinde yer alan 21 Mart Güneşi karşılama töreni et ve tuz ile tutulan oruçla karşılanır ve bu oruç sayesinde kişiler arınarak ak temiz olurlar. Ak temizlik yani arınma demek Baharı övgü doğaya saygıyı gerektirir. Duyulan bu saygı karşılığında tüm yıl bereketli ve verimli geçer. Türkmen Alevileri bu geleneği halen yüzyıllardır sürdürmektedir. Şubat ayına gelindiğinde sıkıntı en yüksek noktalara gelmiştir. Bunun için de çeşitli ocak ve köylerde bir iki gün başlangıcı değişse de 13 -16 Şubat gibi günlerde “Hızır Orucu adı ile üç gün, “Allah rızası için” oruç tutulur.

Bu oruç hürmetine Hızırın bulundukları yere geleceği, bereket getireceğine inanılır. Oruç günlerinin sona erdiği gün de konuya, komşuya, fakirlere lokma adı verilen yiyecek ve içecekler dağıtılır. Bu da bir şükür hediyeleşmesidir. Hızır İslam inancına göre bir nebi ve veli olarak düşünülse de asıl anlamı Yeşil dir yeşil ise doğanın canlanışını ifade eder. Dolayısıyla Tüm Turan coğrafyasında Türklerin Bahar bayramını kutlar Tüm yılın bereketli geçmesini Tanrıdan dileriz NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!

CEVAP VER


*

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield