KIZILDERİLİ KANDAŞLARIN KALEMİNDEN AMERİKAN SOYKIRIMI

0
598
ZORUNLU GÖÇLER

Hits: 36

 

kızıldereli yatılı okullar
kızıldereli yatılı okullar

Bir Kızılderili aktivistlerin kalemin den Amerika ve istilacı beyazların yaptığı soykırım ve dünya tarih say falarına utanç olarak geçecek olan asimilasyon politikaları kaleme alınmıştır.  Makaleler de aynen şu ifa delere yer veriliyor. “Amerikalıların Mala ve Mülke olan düşkünlükleri hastalık düzeyindedir. Bu nedenle devlet yapısında yer alan yöneticiler zenginleri desteklerken fakir ve güç süz halktan da ağır vergiler alarak zenginin haklarını korumaktadır. Doy mak bilmeyen bu açgözlülüklerini ikinci bir Amerika’ya sahip olsalarda yinede onlara yetmezdi diyor.

ZORUNLU GÖÇLER
ZORUNLU GÖÇLER

Dış Basında Özgürlükler ülkesi olarak dünya medyasına servis edilen haberlerin gerçeği yansıtmadığını anlatmak herhalde imkânsız olurdu. Amerikan tarihinde Amerikanın yerlileri toprakları için canını dişine takarak savaşmalarına rağmen Amerika’ya başlayan yoğun göç sonrası ve teknik imkânları bakımıyla Beyazların üstünlük sağlamaları Kızılderililere yönelik katliamları artırmış ve coğrafi olarak sürekli yer değiştirmelerine neden olmuştur. Halen Kızılderili dil, din, kültür, gelenek ve göreneklerini unutturarak asimile çalışmaları halen devam etmektedir. 1870 den 1970 li yıllara kadar Kızılderili yerleşim bölgelerinde uzak bölgelere yatılı okullar yapılarak Kızılderili çocuklarını kendi dil, kültür, gelenek, görenek ve dini anlayışlarına göre yetiştirmeyi hedef almışlardı. Bu yürüttükleri metotlarla çocuklarımızın yaşam şekli değiştirilerek asimilasyonla yeni bir Kızılderili kuşağının ortaya çıkmasını hedefliyorlardı. Zira Amerika’yı yönetenler ne etnik kimlikleri, ne de azınlık toplumlara bu özgürlüğü tanımanın gelecekte Potansiyel bir tehlike olabileceği kaygısını sürekli korumuştur. Bu nedenledir’ ki asimilasyon zamanın hükümetlerince meşrulaştırılarak resmi politikası olmuştur. Düzenlenen yasalar çerçevesinde Sözde eğitim ve öğretim amaçlı ailelerin izni olmadan devlet yetkililerince çocuklar yatılı okula alınabilir bunun karşılığında hiçbir öğrenci velisi hak ve itirazda bulunamaz yasası 1879 lerden başlayarak 1970 li yıllara kadar sürdürüldü.  Götürülen çocuklardan birçoğu okullardan gördükleri baskı, işkence ve tecavüzlerden kaçarak ailelerine dönse lerde yeniden yakalanarak yatılı okullara teslim ediliyorlardı.

KIZILDERELİ SOYKIRIMI
KIZILDERELİ SOYKIRIMI

Taaak, Taaak, Taaaak, kapınız çalınıyor kapıyı açmamakta direndiğiniz takdirde zor kullanılıyordu. Kapınızı açtığınızda silahlı gestapolarla karşılaşıyorsunuz gayet endişeli ve korku dolu ifadelerle kendilerini dinlersiniz ve size Federal yasalar uyarınca çocuklarınız devlet yatılı okulunda eğitim göreceklerdir. Göndermediğiniz takdirde yetkililerce zor kullanılarak ailelerden alınacak ve bu hususta kesinlikle bir itiraz ve hak talep edemeyeceklerdir ayrıca ailelerin çocuklarını ziyaret etmelerininde yasaklanmış olması aileyi moral olarak yıktığı gibi direnmeleri halinde baskı işkence ve cezai müeyyidelere çarptırılıyordu. Millerce uzaklarda yatılı okullara götürülen çocuklarınız bir otobüse bindirilir artık onları bu son görüşünüzdür. Onlarda en az sizin olduğunuz kadar çaresiz ve yaşlı gözlerle veda ettikleri gün olmuştur. Artık onlar aileleri tarafından zorunlu olarak teslim edilen İstismara, işkenceye ve açlıkla terbiye edilecek çaresiz savunmasız masumlardı. Her kapınız çalındığında bu korku ve endişeleri yaşar çocuklarınızdan gelecek ölüm haberlerine alışmak zorunda kalacaksınız.

KIZILDERELİLERİ ASİMİLASYON
KIZILDERELİLERİ ASİMİLASYON

Bununla da kalmayıp yerli dil gelenek ve kültürü aile içerisinde dahi öğretmek yasaklanıyordu. Evlerinden alınan bu çocuklar duygusal, fiziksel ve cinsel istismar mağduru, kalabalık açlıkla terbiye edilmeye çalışılıyor ve hatta. Savaş ve harp metotlarında deneme tahtası olarak kullanılıyorlardı. Çünkü federal yasalar Kızılderilileri “eğitmek” eğitmek değil bu metotla maliyeti düşük kültürel soykırım ve asimilasyonu uygun buluyordu. Zaten açılan okulların sloganı belliydi YA KIZILDERİLİLER HIRISTİYANLAŞACAK, YÂDA AMERİKANLILAŞTIRI LACAK

YATILI OKULLAR
YATILI OKULLAR

Özellikle 1948 li yıllarda Amerika birleşik devletler adını almasıyla birlikte şartlar dahada ağırlaştırıldı.  Ulusal, etnik, ırksal veya dinsel bir grubu, içinde, yok etmek anlamına gelen bu önlemler; Etnik grupların ayaklanmaması için alınmış tedbirlerdi. İçeriği bakımından kabile grupların liderlerinin öldürülmesi, yine bu gruplara üye olanların ciddi bedensel şiddet ve zihinsel zararlara uğratılmaları, tehdit boyutuna göre tamamının ortadan kaldırılması, Doğumların yasaklanması ya da engellenmesine yönelik tedbirler alınması, çocukların zorla alınmaları ve başka ailelere verilmesi alınan bir dizi tedbirdi.

KIZILDERELİLER
KIZILDERELİLER

1830 lu tarihlerde “Hint Killer” lakaplı Başkan Andrew Jackson Yerlilerin bölgeden Temizlemesine yönelik Yasayı imzaladı. Bu yasarı uyarınca bölgede yaşayan Kızılderililer silah zoruyla yüzlerce kilometrelerce yürütülmüştür. Tarihin insanlığa karşı işlenen suçlardan en büyüğü budur ve bu olaylar  “Trail of Tears” belgelenmiştir. Bölgelerinden ayrılmak istemeyenler vahşice öldürülmüş, yürümeye devam edemeyenler ölüme terk edilmiş Hamile kadınların karınları deşilmiştir. Bu ve buna benzer birçok olaylarla halen ABD tarihinin karanlık sayfalarında yerini korumaktadır.

Kızılderililer Altay Türküdür
Kızılderililer Altay Türküdür

Günümüzde ABD Güney Dakota Pine Ridge yerleşim alanında 4000 dolar ile Fedaral yapıda yoksulluk sınırı altında yaşayan yerli sakinlerdir. Ve bu insanların birçoğu üzerinde çatısı dahi olmayan evlerde aile ve akrabalarıyla yaşamak zorunda bırakılmışlardır. Bir evde 17 kişinin yaşadığını düşünürseniz gerçektende yerli halkın yerleşim bölgesindeki zorluklarını anlamakta gecikmezsiniz. Bu bölgedeki evlerin üçte biri su, kanalizasyon, yalıtım, ısıtma ve elektrik gibi olanaklardan yoksundur. Nüfusun %85 i işsiz olup eğitim durumu ve imkânları zayıftır. Diyabet, kalp, kanser hastalıklarına yoğun olarak rastlanmakta olup, intihar oranı yüksektir. Son verilerde alkolizm %80 ve buna bağlı ölüm oranları yüksek olup alkole bağlı suç oranı neredeyse %95 dir. Her 4 bebekte bir Fetal Alkol sendromu görülmektedir. 40 yaş sonrasında şeker hastalığı diyabet yüksek oranlarda görülmektedir. Bebek ölümleri ve servi kal kanser oranıda bölgede yüksek seviyededir. Kalp hastalıkları ise ulusal ortalamanın iki kat üzerindedir.

 [socialpoll id=”2402217″]

CEVAP VER


*

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield