EMİR SULTAN HAZRETLERİ

Bursa ili Yıldırım ilçesi Emir sultan semtinde yer alan türbe konum olarak Uludağ eteklerinin altında Tüm Bursa ovasını görecek şekilde konuşlanmıştır.

0
290

Hits: 27

medyaturan_emir_ sultanBursa ili Yıldırım ilçesi Emir sultan semtinde yer alan türbe konum olarak Uludağ eteklerinin altında Tüm Bursa ovasını görecek şekilde konuşlanmıştır. Türbenin bu bölgede konuşlanması asbiyle Cami ve hamam binalarının da aynı yere inşa edilmesinden dolayı Bursa ve havarisinde yer Emir sultan Camii olarak bilinmektedir. İsmin sahibi olan Emir sultan hazretleri Buharalı Muttasıf Seyit Emir Ali Külal’in oğludur.1367-1368 li yıllarda dünyaya geldiği bilinene Emir Sultan Muhammed Şemsettin Buhara da Şer’i ve manevi (Bâtıni) ilimleri tahsil edip, Medine’ye ve oradan da Bursa’ya gelerek yerleşmiştir. Bursaya yerleşmesindeki sebeplerden biri rivayetlere göre gördüğünü bir manevi rüyanın rehberlik etmiş olmasından kaynaklandığı kuvvetle muhtemeldir. Buhara’dan bursa ya olan uzun yolculukta kendisi ile birlikte XIV yüzyıl sonlarına doğru Baba Zakir, Seyit Nimetullah, Seyid Usul ve Seyit Nasır isimli erenlerinde geldiği bilinmektedir.  Bursa ya gelerek yerleşen Seyit Emir Sultan Hazretleri zamanın uleması ve yöneticileri tarafından büyük saygı ve hürmet görmüştür. Bursada o dönemde bulunan Molla Fenari hazretlerininde araya girerek aracı olması sonucu Devrin Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazit’in kızı Hundi hatunla evlenerek Yıldırım Beyazit’in damadı olmuştur.

medyaturan_emir_sultan_cami1402 yılında gerçekleşen Ankara savaşı sonrasında Moğol İmparatoru Timur tarafından tekrar Buhara’ya gönderilmek istenmiş fakat kendisinin bunu kabul etmemesi üzerine kısa bir süre Kütahya ilinde tutulmuştur. 1407 yılında fetret devrinin başlamasıyla birlikte topluma manevi rehberliğini esirgemeden toplumu birleştirme yönünde önemli rolü vardır. Çelebi Mehmet ve II Murat ın tahtta oldukları dönemde 1422 yılındaki İstanbul kuşatmasına Beşyüz dervişiyle birlikte katılmıştır. Osmanlı sultanlarının kılıç kuşanması geleneği ilk kez onun zamanında başlatılarak II Murat Emir Sultan Hazretlerine kılıç kuşandırmıştır. Adına övgü ve kasideler yazılan ALLAH ‘ın sevgili kulu Emir Sultan hazretleri 1422 yıllarında vefatına müteakip onun cenaze işlemleri ve defnedilmesini Hacı Bayram Veli tarafından gerçekleştirildiği bilinmektedir.

medyaturan_emir_sultan_türbesiBirçok Sünni kaynaklarda Nakşibendi tarikatı lideri gibi gösterilse de soy şeceresine bakıldığında Ehlibeyt evlatlarından olduğu ve İmam Caferi sadık (A.S) ın ilmiyle yetiştiği varittir. Ancak günümüzde dahi Alevi ve Sünni grupların ziyaretgâhı olması nedeniyle toplumu Türk İslam anlayışı etrafında bütünleştirici misyonunu sürdürmektedir. Yeni evlenenlerin sünnet olacak çocukların düğün töreni öncesinde bu ziyaretgâha uğramaları gelenek haline gelmiştir.  Burada meftun olan Hz Emir sultan ‘ın çevresi en eski bilinen tarihi mezar taşlarından ve kaynaklardan elde edilen bilgiler dâhilinde 7 Pafta olarak planlandığı görülmektedir. Bursa tarihi açısından önemli bir yere sahip olan kabristanda bulunan mezar taşlarındaki bilgiler incelendiğinde ise; çok kıymetli bilgilere ulaşmak ve bu bilgilerin derlenerek dönemin tarihi reel gerçeklikle tekrar yazılabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle Tarihçilerin bu konuya eğilmeleri önem arz etmektedir. Örneğin mezar taşlarında Bursa da bulunan Burusa kalesinin bulunduğu Ürünlü köyünde bir matbaa aracılığıyla gazete çıkartıldığı Yine Günümüzde Lüks konutların yapıldığı Balat semtinin Osmanlı döneminde devlete ait bir çiftlik olduğu gibi buna benzer birçok yazıt bulunabilmektedir.

medyaturan_emir_sultan_türbeEmir Sultan Külliyesi ve Caminde Ahşap ve taş işçiliğinin bir arada güzel bir kompozisyonla günümüze kadar ulaşmış olması ise ayrı bir inceleme konusudur. Cami kare biçiminde dört sutun üzerine oturtulmuş kubbesi ve horasan harcı ile yumuşak kalkerli taştan inşa edilmiş olması görülmeye değerdir. Caminin giriş kısmında yer alan çatının ise mermer sütunlar üzerine oturtularak inşa edilmiş olması ve özellikle inşa esnasında yıllara meydan okuyan ağaç cinslerinden üretilen keresteler  ve tahtaların kullanılmış olması taş ile ağaç işçiliğinin günümüzde dahi bu kadar uyumlu örneklerinden sadece bir tanesidir. Cami içerisinde pencerelerin doğuda (4) Batıda(4) Kuzeyde (4) ve Doğu yönünde (4) olması asabiyle Gün ışığından en verimli şekilde yararlanılmasını sağlamaktadır aynı zamanda âlimlerin kaynaklarını okumaları ve der vermeleri açısından kürsü niteliği taşımaktadır. Caminin tam karşısında Emir Sultan Hazretlerinin kabri bulunur Giriş kapısından içeriye girdiğinizde bir oda, odanın kürsü ve aydınlatmasını sağlayan pencereleri bulunmaktadır Girişte solda bulunan kapı ise Emir Sultan hazretleri ile ailesinin kabirlerinin yer aldığı odadır. Büyük sanduka ile etrafı demir nişli korkuluklarla örülü mezar Emir Sultan Hazretlerine ait olup, Solunda oğlu ve sağında ise eşi ve kız çocukları bulunmaktadır.

medyaturan_emirsultan_hayatKabir etrafında ve kubbe nişlerinde sıklıkla rastlanan Lotus Nilüfer çiçeği motifleri temizlik ve saflığı ifade etmektedir. Zira Şaman kültüründen İslamiye te geçen bu unsur Uygur Türklerinden günümüze kadar Anadolu ya taşınmıştır. Bataklıklarda büyüyen Nilüfer Çiçeği kendi kendini temizleyen tek çiçektir toz ve yağmur damlalarını dahi üzerinde barındırmamaktadır.  Zira Dinen belli bir mertebeye gelen âlim ve evliyaların Nilüfer çiçeği gibi kötülük dolu bir toplumu temizliğiyle insanı kâmile ulaştırabileceğini simgelemesi açısından önemlidir. Konu ile ilgili olarak Türk kültürü ile ilgili araştırma yapan Alman firma bu çiçeğin özelliğinden esinlenerek günümüzde nano teknolojik yüzey boyalarını ürettikleri bilinmektedir. Binanın yerleşimine Dikkat edildiğinde eski Türk geleneklerinin mimariyle bütünleşmesi açısından Doğu kısmına dikilen çınar ağacıyla uzun ömürlü olması temenni edilirken,  Batıya dikilen sedir çamları ise boylarının yüksekliğinden dolayı; Ruhun göğe doğru yükselişi ifade etmektedir. Kadim Türk geleneklerinde yerleşim birimleri inşa edilmeden önce mutlaka doğusuna ve batısına ağaçlar dikilmesi şart koşulmuş ve geleneklerimizde doğanın ruhu olarak kabul edilen ağaç tabiata verilen önemi vurgulamaktadır. Tüm eski yapılarda ve binalarda mutlaka ağaç olmasının sebebi budur.

 

CEVAP VER


*

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield