DERSİMİZ MİLLİYETÇİLİK

Milliyetçilik kavramı; Her halkın ırkı, dili yâda gelenekleri bakımından kendine özgü varlığını ifade eder. Bu anlamda her halk kendine özgü varlığıyla yapısal olarak örgütlenme potansiyeline sahiptir.

0
215
MEDYATURAN BÜYÜK TURAN

Hits: 17

MİLLİYETÇİLİĞİ AYAKLAR ALTINA ALANLAR
MİLLİYETÇİLİĞİ AYAKLAR ALTINA ALANLAR

Milliyetçilik kavramı; Her halkın ırkı, dili yâda gelenekleri bakımından kendine özgü varlığını ifade eder. Bu anlamda her halk kendine özgü varlığıyla yapısal olarak örgütlenme potansiyeline sahiptir. Birçoğu Avrupa kaynaklarında Alman Filozof Herder 1770 lere doğru Milliyetçiliği tema olarak seçenlerin başında görülmüştür.  Avrupa’nın bu genel görüşü Herder’ le şekillenirken, Dünyada Milliyetçilik teması Türklerin Dil, gelenek ve görenekleri yapısıyla bir ilktir. Bu nedenle Dünya tarihini Asırlar boyunca Türk milleti yazmış diğer milletler ise okumuştur.

ATATÜRK MİLLİÇETÇİLİĞİ
ATATÜRK MİLLİÇETÇİLİĞİ

Avrupa Milliyetçiliğe gözlerini maalesef Fransız ihtilaliyle birlikte açarak sanayi devrimiyle birlikte dünya sıralamasına girebilmiştir. Fransız devrimine kadar birey ve devlet ilişkileri Monarşi temelinde şekillenirken devrime müteakip krallığın ortadan kalkması yerini Ulusal egemenlik anlayışına bırakmıştır. Halkların kendi yazgılarını kendilerinin belirleyebilme düşüncesini de tüm dünya coğrafyasında uyandırmıştır. Bu akımı Alman milliyetçiliği izleyerek iki farklı milliyetçilik kavramının ortaya çıkmasına neden olmuşlardır. Buna göre Alman Milliyetçiliği Dil benzerliğini temel alırken, Fransız akımı ise halkların özgür iradesini öne çıkartmıştır. Ne varki Fransız anlayışı kısa sürede dünya halklarınca tanınmış ve yaygınlaştırılmıştır.

MEDYA TURAN TÜRKÜN SESİ
MEDYA TURAN TÜRKÜN SESİ

Milliyetçilik ilkesi ne yazık ki en büyük darbelerden birini Osmanlı imparatorluğuna indirmiştir. 1830da Yunanis tan sonraki yıllarda Sırbistan, Romanya, Bulga ristan Arnavutluk, birer,birer bağımsızlıklarını ilan ederek Osmanlı topraklarında kopmuştur.Nihayet 1918 yılında Osmanlı imparatorluğu dağılmıştır. Bu kopuş doğuda da kendini göstererek İngiliz ve Fransızlarla işbirliği yapan Araplar Osmanlı Ordusunu sırtından hançerleyerek bir anda Ümmet anlayışını Yıkarak Arap milliyetçiliğini ön plana çıkartmıştır.

    Günümüzde halen dine dayalı Ümmetçilik fikrini savunan bir takım çevreler Dünya gerçeklerine gözlerini adeta kapayarak Ütopik yaklaşımlarını dayatmaktadır. Unutulmaması gerekir bir ülkede en tehlikeli oluşumlar din ve etnik kökene bağlı oluşumlardır. Fransızlar Milliyet kimliğine kavuştuktan sonra başlattıkları sanayi devrimiyle birlikte sömürgelerini kurarak günümüz ekonomisinde güçlü varlığını sürdürmektedir ha keza ABD, İngiltere… vb ülkelerde bu akımın çıkışıyla birlikte dünya konvektöründe yerlerini almışlardır.  Birçoğunuz şu soruyu sorabilir ABD günümüzde birçok yerel ve etnik kökene bağlı unsurları içerisinde barındırmaktadır bu noktada Amerikan tarihine baktığınızda Amerika’ya Göç eden milletlerin büyük bir bölümü İngilizlerden oluşmaktadır. Bunları diğer Avrupa milletleri izlemiştir. Hatta Uzakdoğu ve Afrika ve Asyadanda milletler bu göç kervanına katılmışlardır ancak Oluşan bu karma topluluk İngilizlerin çabalarıyla birlikte ABD kimliği adı altında toparlanarak Ülke milliyetçiliğini ön plana çıkartmışlardır Günümüzde halen Resmi dilleri İngilizce olan bu ülkede ABD’nin asıl yerli halkı olan Kızılderililer bu anlayış doğrultusunda dil ve kültürleri asimilasyona uğrayarak kültürel erozyonu en şiddetli şekilde yaşayan halk olmuştur.

      Yakın tarihe kadar Sosyalizm ve komünizmin ilkelerini esas kılan Rusya nın dahi bünyesinde olan ülkeler Milliyetçilik akımını temel alarak hızla kopup bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Tüm bunlara bakıldığında Milliyetçilik ilkesi gücünü Tüm dünya coğrafyasında hissettirerek haritaların dahi yeniden düzenlenmesini sağlamıştır. Günümüzde Uzak Tahkimin bir parçası olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, Kuzey Irak, Suriye de Millet kimliği olmayan toplulukları kullanan ABD, İsrail ve Avrupa ülkeleri, Bu tür terör gruplarını Ülkemizin ekonomik ve stratejik anlamda güçlenmemesi için halen kart niyetine kullanmaktadırlar. Kürt olarak bilinen toplulukların Milli bir kimliği yoktur Zira sayı sistemi Farsça, bir kısım kelimeleri Rusça, Bir kısmı arapça ve bir kısmı da Türkçedir. Gelenek ve Görenekleri bakımından Türk gelenek ve göreneklerini yaşayan bu topluluklar Türklerle kurdukları akrabalık bağlarıyla Türk Kimliğinin bir parçasıdırlar. Halen olmayan Etnik bir kimliği ön plana çıkartan Molla Mustafa Barzani’nin bir Yahudi ve bölücülüğü savunanların birçoklarının kimliklerinin de Aram, Asur kökenli sonradan Müslüman olan Hıristiyanlardan oluşmasıda ilginçtir. Mardin Kilise kayıtlarında Hıristiyanlıktan Müslümanlığa geçen aşiretlerin ve toplulukların kayıtları mevcuttur.

BİR SONRAKİ DERSİMİZDE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ  HAKKINDAKİ MAKALEMİZLE DEVAM EDECEK

CEVAP VER


*

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield