ÇOCUK İSTİSMARINA AF MI GELİYOR ?

Cebir, tehdit ve iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16.11.2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçunda

0
202
ÇEKİN KİRLİ ELLERİNİZİ ÇOCUKLARDAN

Hits: 12

ÇOCUKLARA CİNSEL İSTİSMAR İNSANLIK SUÇUDUR
ÇOCUKLARA CİNSEL İSTİSMAR İNSANLIK SUÇUDUR

Gün geçmiyor’ ki ülkemizde Olup bitenlere duyarsız kalamıyorsunuz Özellikle son dönemlerde gündeme damgasını vuran çocuk teca vüzleri ile ilgili haber lere Milletçe şahit oluyoruz. İnanın Toplum vicdanında derin yaralar açan bu suç oranının artması Pedofili hastalarının yani psikiyatrik bozukluğun yaygınlaştığını gösteriyor. Habis olan bu hastalığın ortaya çıkması da yetmiyormuş gibi af tasarısının da meclise sunulması sosyal toplum düzeninde  suçun meşrulaşması olarak algılanmıştır. Evet, Türkiye Büyük Millet meclisine sunula bu kanun tasarısında;

      

ÇOCUK YAŞTA EVLİLİK
ÇOCUK YAŞTA EVLİLİK

   Cebir, tehdit ve iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16.11.2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçunda; failin evlenmesi durumunda Ceza Muhakemesi kanunun 231 inci maddesindeki koşullara bakılmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verilir. Zaman aşımı süresi içerisinde evliliğin failin kusuruyla sona ermesi halinde fail hakkında hüküm açıklanır. Veya cezanın infazına devam olunur. Bu fıkra uyarınca fail hakkında hüküm açıklanmasının geri bırakılmasına veya cezanın infazının ertelenmesine karar verilmesi durumunda suça azmettiren veya işlenişine yardım edenler hakkında kamu davasının düşmesine veya infazının ortadan kaldırılmasına karar verilir.

KARARAN HAYATLAR
KARARAN HAYATLAR

         Gerekçe: Cebir, tehdit ve iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın işlenen cinsel istismar suçunda; Mağdur ve failin evlenmesi durumunda fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya cezanın infazının ertelenmesine imkân veren düzenleme yapılmaktadır.

PEDOFİLİ SAPIK İYİ HALDEN TAHLİYE
PEDOFİLİ SAPIK İYİ HALDEN TAHLİYE

   Şeklinde düzenlenen bu kanun tasarısında asıl gerek çenin; Aile Bütünlüğünü O lumsuz Etkileyen Unsurlar ile Boşanma Olaylarının A raştırılması ve Aile Kuru munun Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu’nun bir raporunda ise “Türkiye’de 16 yaşını doldurmadan gayri resmi olarak beraberlik yaşamaya başlayan bir veya birden çok çocuk sahibi olan ve daha sonra yasal evlenme yaşını doldurunca resmi nikâh kıyıp, 8–10 yıl gibi uzun bir süre evlilikleri devam ederken, erkek eş TCK’ nın 103’üncü maddesi gereğince 8 yıl ve daha fazla hapse mahkûm olmaktadır.” ifadelerine yer verildiği belirtildi. Raporda, 3 bin çiftin mağdur olduğunun ifade edildiğinin kaydedildiği açıklamada, söz konusu çiftlerden kadınların, kendileri ve çocuklarının yaşamlarını sürdürmelerinin zor olduğunu ifade ettiklerine ilişkin bilgilere de yer verildiğine dikkat çekildi.

      

PARA KARŞILIĞI KARARAN HAYATLAR
PARA KARŞILIĞI KARARAN HAYATLAR

   Öncelikle Küçük yaşta evliliklerde kişilerin iradeleri bakımında reşit olmadıkları düşünüldüğünde tecavüzün gönüllü bir şekilde yapılıp, yapılamayacağı tartışma konusu dahi olamaz. Özellikle kırsal alanlarda erken yaşta kız çocuklarının evlendirilmesi dahi suçtur. Zira kişinin iradesi doğrultusunda gerçekleşmeyen veya verdiği kararda reşit olmayan bir fert her harukarda iradesi doğrultusunda evlenmiş sayılmaz Düşününki Bir kız çocuğuna tecavüz ediliyor müteakibi taraflar arasında anlaşmaya varılarak evliliklerine karar veriliyor. Ve resmi nikah yapılıyor bu durumda ceza ertelemesi ister olsun isterse olmasın mağdura yaşadığı bu travma sonrasında zoraki tecavüzcüsü ile yaşamak zorunda kalması sizce ne kadar doğru olabilir? Madem mevcutta (3000) çiftin bu şekilde mağdur oldukları yönünde istatiksel bir çalışma var ve samimi olarak mağdur olan taraflar hakkında kısmi bir tasarı çıkarılabilinir ancak bu tasarı uygulamaya konulurken çiftlerin Psikologlar tarafından mutlaka gözlenerek baskı altında mı bu karara onay verip vermediklerinin tespiti daha sağlıklı olurdu. Kişilerin zoraki tecavüzcüsüyle bir arada yaşamaya zorlanması meşru sayılamaz aile baskısıyla evlenen ve mağdur olanlar hakkında başlığıyla hazırlanacak olan bir tasarı toplumda belki de bu kadar tepki çekmeyecekti.

       

PEDOFİLİ ÖRNEKLERİ
PEDOFİLİ ÖRNEKLERİ

  Keza aile büyüklerinin iradesiyle dahi evlenmiş olsalar da burada reşit olmayan bireyler hakkında ailelerin karar vermesi de başlı başına suçtur. Bu tür durumlarda devlet kişi haklarını koruma gerekçesiyle çocukları Sosyal Hizmetler Kurumu aracılığıyla koruma altına almalıdır. Zira bir fert kendi iradesi doğrultusunda karar alacak yaşa gelinceye kadar devletin himayesinde olması kişilerin yaşamlarına yön vermelerinde önem arz etmektedir.

     

MECLİSE VERİLEN TASARI
MECLİSE VERİLEN TASARI

Toplumumuzda bu suç sadece kız çocuklarına yönelik olmayıp küçük yaşta erkek çocuklarını da hedef almıştır. Tüm bunların önüne geçmek için Pedofili hastalar hakkında saha araştırmaları yapılarak bu tip suçluların kontrol altına alınmaları ve cezai müeyyi delerinin kesin sonuç vere cek şekilde düzenlenmesi gerekir. Madem Cezaevlerin deki doluluk bahane ediliyorsa bu tehdidi tamamen ortadan kaldırmaya yönelik etkili çözümler yürürlüğe konmalıdır. Son dönemde kimyasal hadım denilen yöntemle önüne geçilen bu psikolojik bozukluk; Bir tür hormon kokteyli hazırlanarak kişiye şırınga ediliyor ve kişi hiçbir cinsel dürtü, istek ya da fantezi kuramıyor. Her hafta uygulanması gereken ilaç özellikle bu tip hastaların çok görüldüğü Amerika da mahkeme kararıyla uygulanabiliyor. Çek Cumhuriyeti’nde Pedofili suçlularına ameliyatla testisler çıkarılıyor. ABD’nin bazı eyaletlerinde Pedofili suçluları idam edilirken bazı eyaletlerde suçluya 2 seçenek sunuluyor; hadım cezası ya da 20 yıl hapis cezası… Bu yöntemlerden biri uygulandığında Pedofili sapıklar etkisiz hale gelmiş olacaklardır.        

CEVAP VER


*

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield